Bc. František Farkašovský

Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik