Bc. Eva Podobinská

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Nemocnica Humenné sestra