Bc. Eva Podobinská

Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Humenné sestra