Bc. Emília Cibuľášová

Oddelenie centrálnej sterilizácie, Nemocnica Humenné vedúca sestra

Kontakt

emilia.cibulasova@svetzdravia.com