Bc. Denhardtová Ivana

Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Michalovce profesionálna laktačná poradkyňa

Kontakt

ivana.denhardtova@svetzdravia.com

Profil

Na novorodeneckom oddelení pôsobí profesionálna laktačná poradkyňa certifikovaná Inštitútom pre dojčenie IPD.