Bc. Španová Daniela

Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Humenné sestra

Kontakt

daniela.spanova@svetzdravia.com