Bc. Carik Mišľan Patrik

Gastroenterologická ambulancia, Nemocnica Humenné

Profil

Od roku 2007 pracuje v Nemocnici Humenné na internom oddelení. V roku 2013 absolvoval certifikačné štúdium v odbore Endoskopické vyšetrovacie metódy v gastroenterológii a začal pracovať na gastroenterologickej ambulancii. V roku 2012 ukončil bakalárské štúdium v odbore ošetrovateľstvo.