Bc. Antónia Mlynarčíková

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lektorka PFP

Kontakt

antonia.mlynarcikova@svetzdravia.com