Bc. Alexandra Pačanová

Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik