Batkovičová Ľubica

Onkochirurgické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty sestra