Baschierová Mária

Urgentný príjem, Nemocnica Vranov nad Topľou manažérka UP, COS a JJAS

Kontakt

maria.baschierova@svetzdravia.com

Profil

SZŠ – Prešov    1976 -1980

SZU Bratislava   – PŠŠ 2014 v špecializačnom odbore – Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie

Zamestnanie   –    15.09.1980 NsP  – Vranov nad Topľou  –  chirurgické oddelenie , chirurgická am-

bulancia

od 1.02. 2012   manažérka dennej zmeny Centrálne operačné sály, JJAS, Urgentný

príjem