Barilová Jana

Očné oddelenie - Jednodňová zdravotná starostlivosť - očná (JZS), Nemocnica Trebišov vedúca sestra

Kontakt

jana.barilova@svetzdravia.com

Profil

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach v roku 1987 nastúpila na Oddelenie centrálnych operačných sál v NsP Trebišov. V roku 1991 ukončila štúdium  na Fakulte ošetrovateľstva SZU  Bratislava, špecializačný odbor Inštrumentovanie v operačnej sále. Od roku 1997 sa prednostne venovala  inštrumentovaniu na oftalmologickej operačnej sále. Na Trnavskej univerzite v Trnave  absolvovala v roku 2015 magisterské štúdium na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Na pozícii vedúcej stestry na pracovisku JZS Očná pôsobí od  júla  2016.