Balasková Eva

Rádiologické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda rádiologický technik

Kontakt

eva.balaskova@svetzdravia.com