Anna Janošová

Rádiologické oddelenie, Nemocnica Topoľčany vedúci rádiologický technik