Alakšová Eva

Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Topoľčany zástupkyňa vedúcej sestry

Kontakt

eva.alaksova@svetzdravia.com

Profil

Absolvovala štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Topoľčanoch v odbore zdravotná sestra v roku 1994.  Následne nastúpila na Oddelenie úrazovej chirurgie. V súčasnosti pôsobí ako zástupkyňa vedúcej sestry.