Zoznam lekárov ProCare

V poliklinikách ProCare poskytujeme vďaka našim špičkovým lekárom a sestrám odbornú zdravotnú starostlivosť vo všetkých špecializáciách.

MUDr. Homroková Radka
Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Dubrovskij Tomáš
Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Takáčová Patrícia
Neurologické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Balažičová Katarína
Oftalmologická ambulancia III., Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Pobehová Mária
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Saloňová Jana
Kardiologická ambulancia, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Rusnák Jozef
Gastroenterologická ambulancia, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Kádašiová Tamara
Neurologické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Mužík Marián
Neurologická ambulancia, Nemocnica Vranov nad Topľou primár

MUDr. Bundzáková Kristína
OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Gajdošová Stanislava
Pediatrické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

MUDr. Šmatková Štefánia
Pediatrické oddelenie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár