Zoznam lekárov ProCare

V poliklinikách ProCare poskytujeme vďaka našim špičkovým lekárom a sestrám odbornú zdravotnú starostlivosť vo všetkých špecializáciách.

Martina Michniková Dipl. sestra
Diabetologické ambulancie, Nemocnica Partizánske sestra

MUDr. Michaela Mitalová
Diabetologické ambulancie, Nemocnica Partizánske lekár

MUDr. Novotná Daniela
Neurologické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Balintová Zuzana
Detské oddelenie a detská JIS, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Brdiarová Kristína
Oftalmologická ambulancia I., Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Zbojovský Lukáš
Traumatologická ambulancia, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Čičvák Viliam
Psychiatrická ambulancia, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Michaľanský Martin
Onkologická ambulancia, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Jarušinský Peter
Onkologická ambulancia, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Kilíková Michaela
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Kúdela Filip
Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

MUDr. Husak Yevheniia
Detské oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár