Zoznam lekárov ProCare

V poliklinikách ProCare poskytujeme vďaka našim špičkovým lekárom a sestrám odbornú zdravotnú starostlivosť vo všetkých špecializáciách.

RNDr. Zdena Kvaltýnová
Klinická mikrobiológia, Nemocnica Topoľčany primár

Renáta Hutňanová
Diabetologická ambulancia, Nemocnica Svidník sestra

doc. Korsak Yuriy
Oddelenie nukleárnej medicíny, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Ján Bujňák, PhD.
Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

Gabriela Andrejčáková
Neonatologické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom manažérka dennej zmeny

Bc. Mariana Setnická
Gynekologicko-pôrodnícke odd., Nemocnica Žiar nad Hronom sestra

Mária Dobrotková
Gynekologicko-pôrodnícke odd., Nemocnica Žiar nad Hronom manažérka dennej zmeny

MUDr. Katarína Peregrimová
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Zuzana Tompošová
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Rožňava sestra

Bc. Emília Berešová
Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Michalovce pôrodná asistentka

Mária Gerhátová
Gynekologicko- pôrodnícke oddelenie, manažérka dennej zmeny

Bc. Gabriela Heverová
Gynekologicko- pôrodnícke oddelenie, pôrodná asistentka