Zoznam lekárov ProCare

V poliklinikách ProCare poskytujeme vďaka našim špičkovým lekárom a sestrám odbornú zdravotnú starostlivosť vo všetkých špecializáciách.

MUDr. Adriána Galajdová
Dermatovenerologická ambulancia, ProCare Medissimo Dermatovenerológ

MUDr. Homrok Martin
OAMIS (ARO, JIS), Nemocnica Michalovce Lekár

MUDr. Vasiľová Alexandra
INFEKTOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

Mgr. Posypanková Monika
Hematologicko – transfúziologické oddelenie, Nemocnica Michalovce laborant, hlavná zdravotnícka laborantka ProCare a Svet zdravia

MDDr. Jana Vargová
Stomatologické ambulancie, ProCare Prešov Lekár

Mgr. Kudláček Filip
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves vedúci fyzioterapeut

MUDr. Gregorová Silvia
Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné oddelenie), Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Danka Šabová
Anestéziologická ambulancia, Nemocnica Topoľčany sestra

MUDr. Olach Pavol
Urgentný príjem, Nemocnica Humenné primár Chirurg

Martina Michniková Dipl. sestra
Diabetologické ambulancie, Nemocnica Partizánske sestra

MUDr. Michaela Mitalová
Diabetologické ambulancie, Nemocnica Partizánske lekár

MUDr. Novotná Daniela
Neurologické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár