Zoznam lekárov ProCare

V poliklinikách ProCare poskytujeme vďaka našim špičkovým lekárom a sestrám odbornú zdravotnú starostlivosť vo všetkých špecializáciách.

PhDr. Mlynáriková Judita, MPH
Urgentný príjem, Nemocnica Rožňava vedúca sestra urgentného príjmu

MUDr. Kopecký Petr
Urgentný príjem, Nemocnica Rožňava primár urgentného príjmu

MUDr. Vagnerová Monika
Rádiologické oddelenie, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Hubaľová Mária
Rádiologické oddelenie, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Pažitná Dušana
Oddelenie OAIM, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Šuca Silvester
Oddelenie OAIM, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Šoltésová Zuzana
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia III. + JZS, Železničná nemocnica Košice lekár

MUDr. Szórád Adrián
Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie, Nemocnica Galanta lekár

PhDr. Bodnár Richard
Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Trebišov psychológ

MUDr. Jószayová Andrea
Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Michalovce lekar

MUDr. Kunder Ladislav
RÁDIOLÓGIA, Nemocnica Michalovce lekár

MUDr. Mihalečková Lucia
Vnútorné lekárstvo, Nemocnica Michalovce lekár