Zoznam lekárov ProCare

V poliklinikách ProCare poskytujeme vďaka našim špičkovým lekárom a sestrám odbornú zdravotnú starostlivosť vo všetkých špecializáciách.

Bc. Eva Podobinská
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Nemocnica Humenné sestra

Janka Katreniaková
Psychiatrická ambulancia všeobecná I, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Ingrid Poláková
Psychiatria – stacionár, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Mgr. Zuzana Hašková
Psychiatrická ambulancia všeobecná II, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Bc. Anna Pekarčíková
Psychiatrická ambulancia všeobecná II, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Erika Balážová
Oftalmologická ambulancia dospelí, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

MUDr. Kristína Augustínová
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých I, ProCare Zvolen Všeobecný lekár pre dospelých

MUDr. Hana Vrbanová
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých I, ProCare Zvolen Všeobecný lekár pre dospelých

Bc. Ivana Siňár
Psychiatrická liečebňa, Nemocnica Svidník vedúca sestra

Bc. Emília Cibuľášová
Oddelenie centrálnej sterilizácie, Nemocnica Humenné vedúca sestra

MUDr. Tkačová Emília
Oddelenie centrálnej sterilizácie, Nemocnica Humenné vedúci lekár

Mgr. Ľubica Girgošková
Stomatologické ambulancie, ProCare Prešov Sestra