Zoznam lekárov ProCare

V poliklinikách ProCare poskytujeme vďaka našim špičkovým lekárom a sestrám odbornú zdravotnú starostlivosť vo všetkých špecializáciách.

Mgr. Putz Somogyi Marta, PhD
Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta klinický psychológ

Mgr. Soňa Vašíčková
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Topoľčany manažérka dennej zmeny

Čurillová Adriana
Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Stropkov vedúca sestra

MUDr. Belej Viliam
Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica Stropkov lekár

MUDr. Zdenka Trokanová
Psychiatrická ambulancia, ProCare Sereď Psychiater

úkony: komplexná diagnostika a liečba dospelých s dementívnymi psychickými poruchami, nápravy porúch reči, poradenstvo a verbálna intervencia, vyšetrenie artikulačných schopností

MUDr. Žiláková Zora
Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

MUDr. Knežníková Anna
Oftalmologická ambulancia I., Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Marcinová Zuzana
Interné oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Kozáček Marek
Urgentný príjem, Nemocnica Trebišov vedúci lekár

MUDr. Anton Košík
Ortopedická ambulancia, ProCare Sereď lekár Ortopéd

úkony: ambulantná diagnostika a liečba pohybového aparátu v celom spektre liečebnej a liečebno-preventívnej starostlivosti v odbore ortopédia, cielené obstreky u algických syndrómov s nasledovnou mobilizáciou, cielené podávanie infúznej a injekčnej terapie, odber biologického materiálu, pooperačná starostlivosť – preväzy/extrakcia stehov, punkcie, USG vyšetrenie bedrových kĺbov u detí, USG vyšetrenie pohybového aparátu, viskosuplementačná liečba

MUDr. Martin Fedorka
ONKOLOGICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce lekár