Zoznam lekárov ProCare

V poliklinikách ProCare poskytujeme vďaka našim špičkovým lekárom a sestrám odbornú zdravotnú starostlivosť vo všetkých špecializáciách.

Schlanková Adriána
Onkochirurgické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty sanitárka

Šávoltová Anna
Onkochirurgické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty sanitárka

Petruchová Renáta
Onkochirurgické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty sestra

Bc. Beáta Blahová
Rádiológia, ProCare Betliarska Rádiologický asistent/technik Rádiologický asistent/technik

Monika Marčeková
Rádiológia, ProCare Betliarska Rádiologický asistent/technik Rádiologický asistent/technik

MUDr. Iveta Petrašovičová
Rádiológia, ProCare Betliarska Rádiológ / Primár

úkony: intervenčné výkony na prsníkoch pod USG navigáciou, vyšetrenie MRI, vyšetrenie RTG, vyšetrenie USG

MUDr. Juraj Lackovič
Rádiológia, ProCare Betliarska Rádiológ Rádiológ

úkony: MR, RTG, USGH

MUDr. Kundrát Kristián
Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

Mgr. Darina Durajová
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, ProCare Betliarska sestra

MUDr. Adam Hochel, PhD., MPH
JZS - Detská chirurgia, ProCare Betliarska lekár

Mgr. Rošová Jana
Algeziologická ambulancia, Nemocnica Humenné sestra