Svet zdravia, a.s.

Všeobecná nemocnica Banská Štiavnica
Bratská 17, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 35 960 884
DIČ: 2022081721
IČ DPH: SK7020000669
Telefónne číslo: +421 (0) 45 6942 157
Asistentka riaditeľa

Vlasta Mlatecová
tel.: +421 (0) 45 6709103,104
e-mail: vlasta.mlatecova@svetzdravia.com
Manažér prevádzky
Ing. Miroslava Madlušková
tel.č.: 045/6709 106
e-mail: miroslava.madluskova@svetzdravia.com

Priame kontakty