KONTAKT

Mammacentrum Sv. Agáty

Tel.: 048/4204 911
E-mailová adresa: info@mammacentrum.sk

Fakturačné údaje:

Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a.s.
Sídlo: Einsteinova 23-25
Bratislava 5851 01
Prevádzka:Ul. Tibora Andrašovana 46
974 01 Banská Bystrica
IČO: 45964173
DIČ: 2023151339
IČ DPH: SK7020000878

Návštevné hodiny

Pondelok 15:00 – 17:00
Utorok 15:00 – 17:00
Streda  15:00 – 17:00
Štvrtok 15:00 – 17:00
Piatok   15:00 – 17:00
Sobota 13:00 – 17:00
Nedeľa 13:00 – 17:00

Návštevné hodiny sú určené popoludní, je možné navštíviť pacientku kedykoľvek v priebehu dňa, ak to nenaruší prácu na oddelení a intimitu ostatných pacientok.

Objednajte sa na ambulantné vyšetrenie

 • Manuál pre objednanie sa cez automatickú telefonickú navigáciu

  Dobrý deň, Mammacentrum sv. Agáty B.Bystrica.  Ak sa chcete objednať na niektorú z našich ambulancií stlačte číslo 9.  Pre spojenie s operátorom stlačte číslo 0“

  Po stlačení čísla 9 :

  „Ak sa chcete objednať na sonografické, mamografické vyšetrenie, alebo odber vzorky z prsníka stlačte číslo 8

  – pre spojenie s onkochirurgickou ambulanciou stlačte číslo 8

  – pre spojenie s neurologickou ambulanciou stlačte číslo 2

  – pre spojenie s gynekologickou ambulanciou stlačte číslo 3

  – pre spojenie s očnou ambulanciou stlačte číslo 4

  – pre spojenie onkologickou ambulanciou MUDr Mišurovej stlačte číslo 5

  – pre spojenie s onkologickou ambulanciou MUDr Pritzovej stlačte číslo 6

  – pre spojenie s aplikačnou miestnosťou na podávanie chemoterapie stlačte číslo 7

  Ďakujeme za zavolanie.“

   

 • Onkochirurgická ambulancia

  Tel.: 048/4204 916
  E-mailová adresa: ambulancia@mammacentrum.sk

 • Onkologická ambulancia I.

  Tel.: 048/4204 933
  E-mailová adresa: mudr.misurova@mammacentrum.sk
  sp@mammacentrum.sk

 • Onkologická ambulancia II.

  Tel.: 048/4204 960
  E-mailová adresa: hanzalikova@mammacentrum.sk