KONTAKT

Mammacentrum Sv. Agáty
Tel.: 048/4204 901, 048/4204 911, 048/4204 912
E-mailová adresa: mammacentrum@svetzdravia.com

Fakturačné údaje:
Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a.s.
Sídlo: Einsteinova 23-25
Bratislava 5851 01
Prevádzka:Ul. Tibora Andrašovana 46
974 01 Banská Bystrica
IČO: 45964173
DIČ: 2023151339
IČ DPH:SK7020000669
Návštevné hodiny
Pondelok 14:00 – 17:00
Utorok 14:00 – 17:00
Streda  14:00 – 17:00
Štvrtok 14:00 – 17:00
Piatok   14:00 – 17:00

Objednajte sa na ambulantné vyšetrenie

 • Manuál pre objednanie sa cez automatickú telefonickú navigáciu

  Dobrý deň, Mammacentrum sv. Agáty B.Bystrica.  Ak sa chcete objednať na niektorú z našich ambulancií stlačte číslo 9.  Pre spojenie s operátorom stlačte číslo 0“
  Po stlačení čísla 9 :
  „Ak sa chcete objednať na sonografické, mamografické vyšetrenie, alebo odber vzorky z prsníka stlačte číslo 8
  – pre spojenie s onkochirurgickou ambulanciou stlačte číslo 8
  – pre spojenie s neurologickou ambulanciou stlačte číslo 2
  – pre spojenie s gynekologickou ambulanciou stlačte číslo 3
  – pre spojenie s očnou ambulanciou stlačte číslo 4
  – pre spojenie onkologickou ambulanciou MUDr Mišurovej stlačte číslo 5
  – pre spojenie s onkologickou ambulanciou MUDr Pritzovej stlačte číslo 6
  – pre spojenie s aplikačnou miestnosťou na podávanie chemoterapie stlačte číslo 7
  Ďakujeme za zavolanie.“

 • Onkochirurgická ambulancia

  Tel.: 048/4204 916
  Telefonické informácie poskytujeme od 13.00 – 15.00 hod.
  E-mailová adresa: margita.bukova@svetzdravia.com

 • Onkologická ambulancia I.

  Tel.: 048/4204 933
  E-mailová adresa: sona.prandlova@svetzdravia.com

 • Onkologická ambulancia II.

  Tel.: 048/4204 960
  E-mailová adresa: eva.hanzalikova@svetzdravia.com