Aktuality, Svet Zdravia, Michalovce    10.07.2017

Konferencia pediatrov a neonatológov

Lekárky a sestry oddelenia pediatrie a neonatológie michalovskej nemocnice sa dňa 10. 6. 2017 zúčastnili 7. konferencie pediatrov a neonatológov v hoteli Lindner Bratislava.

Konferenciu organizovala spoločnosť ProCare a Svet zdravia a jej účastníkov prišiel osobne pozdraviť aj generálny riaditeľ pán Marek Duban, ktorý svojím príhovorom upriamil pozornosť na špecifické odbory, akými pediatria a neonatológia určite sú.

Obidva odbory sprevádzajú detského pacienta už od narodenia aj v tých najzraniteľnejších obdobiach života a vyžadujú si pri ošetrovaní veľkú dávku lásky, etiky, humanizmu a empatie.

Výber tém bol inšpirovaný ich osobnými a praktickými skúsenosťami.

7061.jpg

Pozornosť bola venovaná napríklad aj trochu kontroverznej téme očkovania – čo sú fakty a čo mýty očkovania. Prítomných určite zaujali aj témy ako: cudzie telesá ako úskalie detskej hry, etika v ošetrovaní parazitárnych ochorení u detí či edukácia adolescenta s obezitou.

Veľmi zaujímavou bola formou kazuistiky prezentovaná téma o veľmi vzácnom nervovo-svalovom dedičnom ochorení, akým je Pompeho choroba. Ide o vrodenú absenciu alebo výrazný nedostatok enzýmu alfa-glukozidázy. Celosvetový register Pompeho choroby spustili v roku 2009 v Centre pre neuromuskulárne ochorenie v spolupráci s II. detskou klinikou DFNsP v Bratislave a spoločnosťou Genzyme Europe. V registri je v súčasnosti evidovaných asi 3000 pacientov. Na Slovensku bolo toto ochorenie doteraz diagnostikované celkom 10 pacientom – šiestim dospelým, dvom starším deťom a dvom deťom v dojčenskom veku.

Práve jedno dieťa vo veku 8 mesiacov bolo hospitalizované na pediatrickom oddelení michalovskej nemocnice a následne mu bolo diagnostikované toto ojedinelé ochorenie. V súčasnosti má toto dieťa 4 roky a chodí pravidelne na substitučnú liečbu v dvojtýždňových intervaloch. Liečbu znáša veľmi dobre. Jeho psychomotorický vývoj je primeraný veku a malý pacient rastie na radosť svojim rodičom i zamestnancom pediatrického oddelenia michalovskej nemocnice, ktorým už za ten čas prirástol k srdcu.Ďalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 16.02.2018

V ktorých nemocniciach platí pre chrípku zákaz návštev?

V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva bol dosiaľ vydaný zákaz návštev pre desať nemocníc siete Svet zdravia. Dôvodom je zvýšený výskyt chrípky a akútnych respiračných ochorení. Zákaz návštev platí na všetkých lôžkových oddeleniach nemocníc. Cieľom tohto opatrenia je znížiť riziko prenosu respiračných ochorení na minimum. Zákaz platí do odvolania.

Aktuality 15.02.2018

Valentínska kvapka krvi vo Svidníku

Spolu 53 darcov zavítalo na Valentína do nemocnice Svet zdravia Svidník, aby ľuďom, ktorí to potrebujú, darovali tú najvzácnejšiu tekutinu. Na hematologicko-transfuziologickom oddelení tak 14. februára odštartovali kampaň Valentínska kvapka krvi, ktorú nemocnica organizuje spolu so Slovenským Červeným krížom.

Aktuality 15.02.2018

Zmena poplatku za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v ústavnej pohotovostnej službe

Vážení pacienti, v zmysle Zákona č. 577/2004 Z. z. - Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti si Vás týmto dovoľujeme informovať o zmene poplatku za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v ústavnej pohotovostnej službe s účinnosťou od 01.11. 2017.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO