Klinický výskum
 

Klinický výskum Svet zdravia a ProCare

Oddelenie klinického výskumu zodpovedá za kompletnú administratívnu podporu a koordináciu klinických skúšaní v rámci siete 15 nemocníc Svet zdravia a 7 polikliník ProCare.

Naše oddelenie spolupracuje na mnohých európskych a celosvetových projektoch. Aj vďaka klinickým skúšaniam, majú naši pacienti prístup k najmodernejším medicínskym produktom a liekom. V našich nemocniciach nájdete skúsených lekárov, moderné zázemie a vybavenie pre realizáciu Vašich klinických skúšaní. Snažíme sa napredovať a meniť štandard starostlivosti a robíme to aj vďaka klinickému výskumu.

 

Kontaktná osoba

Mgr. Katarína Mrocek
Špecialista klinického výskumu

mobil: +421 903 826 381
e-mail: katarina.mrocek@svetzdravia.com

Informácie pre sponzorov/ zadávateľov klinických skúšaní

Feasibilita:

V prípade záujmu o realizáciu klinického skúšania kontaktujte Oddelenie klinického výskumu, pomôžeme vám nájsť vhodného lekára v rámci našej siete, prípadne kontaktujte priamo lekára ktorý by podľa Vás mohol byť vhodným skúšajúcim.

Príprava klinického skúšania:

Zabezpečíme potrebnú dokumentáciu pre podanie  klinického skúšania na EC/ ŠÚKL

 • (čestné vyhlásenia, povolenia na prevádzku, certifikáty a pod.)

Doplnkové služby

 • Prípadne že potrebujete realizáciu MRI/CT pre skúšanie ktoré sa priamo nevykonáva v našej sieti, ponúkame Vám možnosť zazmluvniť si len naše pracoviská v nemocniciach/ poliklinikách pre výkon MRI/ CT/ RTG. V prípade otázok sa obráťte na oddelenie klinického výskumu.

Zmluvy

Oddelenie klinického výskumu koordinuje vyjednávanie zmlúv a rozpočtu, komunikujeme v slovenčine aj angličtine,  po dokončení vyjednávania zabezpečíme podpisy zmlúv v našich nemocniciach.

K vyjednávaniu zmluvy prosím zašlite:

 • Zmluvu o vykonaní klinického skúšania – pre všetky naše nemocnice akceptujeme len trojstrannú zmluvu medzi sponzorom, skúšajúcim a zdravotníckym zariadením).
 • Plnú moc (v prípade, že zmluvu podpisuje napr. CRO v zastúpení sponzora)
 • Návrh rozpočtu
 • Synopsiu protokolu
 • Schválenie skúšania MEC/ LEC/ ŠÚKL (môže byť doložené aj neskôr, najneskôr však pri podpise zmluvy)
 • Poistný certifikát

Etické komisie

Väčšina našich nemocníc má zriadenú vlastnú etickú komisiu, polikliniky ProCare etické komisie zriadené nemajú. Kontaktné údaje na etické komisie jednotlivých nemocníc:

Klinické štúdie

 • Terapeutické oblasti klinických skúšaní

  V sieti nemocníc Svet zdravia, a.s. sa realizujú klinické skúšania v oblastiach onkológie, oftalmológie, internej medicíny, neurológie, chirurgie, pneumológie, gastroenterológie, urológie a psychiatrie, plánujeme rozvíjať ďalšie odbory.

Mapa klinických štúdií

he

Humenné

Prebiehajúce 1
pripravuje sa 1

mi

Michalovce

Prebiehajúce 1
pripravuje sa 7

bb

Banská Bystrica

Prebiehajúce 2
pripravuje sa 1

bs

Banská Štiavnica

Prebiehajúce 0
pripravuje sa 0

ds

Dunajská Streda

Prebiehajúce  0
pripravuje sa  1

ga

Galanta

Prebiehajúce  0
pripravuje sa 5


ProCare Sereď

Prebiehajúce  0
pripravuje sa 0

ke

Košice

Prebiehajúce 7
pripravuje sa 1


ProCare KVP Košice

Prebiehajúce  0
pripravuje sa  0

pe

Partizánske

Prebiehajúce  1
pripravuje sa  4

rs

Rimavská Sobota

Prebiehajúce  4
pripravuje sa  1

rv

Rožňava

Prebiehajúce  2
pripravuje sa  1

sn

Spišská Nová Ves

Prebiehajúce  6
pripravuje sa  2

sp

Stropkov

Prebiehajúce  0
pripravuje sa  0

sk

Svidník

Prebiehajúce  5
pripravuje sa  0

to

Topoľčany

Prebiehajúce  0
pripravuje sa  0

tv

Trebišov

Prebiehajúce  1
pripravuje sa  3

vt

Vranov nad Topľou

Prebiehajúce  0
pripravuje sa  0

zh

Žiar nad Hronom

Prebiehajúce   1
pripravuje sa  0


ProCare Žiar nad Hronom

Prebiehajúce  0
pripravuje sa 0

ba

ProCare Betliarska

Prebiehajúce  1
pripravuje sa  2


ProCare Central

Prebiehajúce  1
pripravuje sa  0


ProCare Bory

Prebiehajúce  0
pripravuje sa  0


ProCare Vlčie Hrdlo

Prebiehajúce  0
pripravuje sa  0


ProCare Trnavské Mýto

Prebiehajúce  0
pripravuje sa  0


ProCare Medissimo

Prebiehajúce  0
pripravuje sa  0

nr

ProCare Nitra

Prebiehajúce 0
pripravuje sa 0

zv

ProCare Zvolen

Prebiehajúce  0
pripravuje sa  0

po

ProCare Prešov

Prebiehajúce  0
pripravuje sa  0

#prebiehajúce štúdie: 33
#centrá: 15