Svidník

Aktuality, Koronavirus, Svidník 06.04.2020
Aktuálna situácia vo svidníckej nemocnici

Nemocnica Svidník obdržala od zdravotnej poisťovne Dôvera ochranné respirátory FFP2 v počte 100 ks., pre potreby zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú na KORONAVÍRUS samostatnom ambulantnom pracovisku.

Aktuality, Svidník 02.04.2020
Odbery na COVID-19 už aj pred nemocnicou Svidník

Nemocnica Svidník v úzkej súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej ako RÚVZ) vo Svidníku dnes spustila testovanie osôb s pozitívnou cestovateľskou anamnézou, resp. s klinickými príznakmi respiračného ochorenia na základe hlásenia od obvodných lekárov na RÚVZ Svidník.

Aktuality, Koronavirus, Svidník 27.03.2020
Dar pre nemocnicu Svidník od ZP Dôvera

Nemocnica Svidník obdržala od zdravotnej poisťovne Dôvera  ochranné respirátory FFP2 v počte 100 ks., pre potreby zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú na KORONAVÍRUS samostatnom ambulantnom pracovisku.

Odoberajte novinky e-mailom