Rožňava

Aktuality, Svet Zdravia, Rožňava 20.06.2019
Návšteva Národného ústavu Duševného Zdravia v ČR

Pracovníci psychiatrického oddelenia NsP Rožnava navštívili vrámci rozšírenia a doplnenia poznatkov o vývoji psychiatrickej starostlivosti Národný Ustav Duševného Zdravia v Českej republike. Je situovaný v Klecanoch a jeho súčasným riaditeľom je prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Aktuality, Svet Zdravia, Rožňava 19.06.2019
Deň otvorených dverí hematologicko – transfuziologického oddelenia rožňavskej nemocnice

Svetový deň darcov krvi je oslavou dobrovoľných, bezpríspevkových darcov krvi. Je poďakovaním za ich ochotu prispieť k záchrane životov.

Aktuality, Svet Zdravia, Rožňava 04.06.2019
Darčeky pre najmenších pacientov v nemocnici Svet zdravia Rožňava

Šikovné žienky z celého Slovenska spojili svoje sily a uháčkovali svojpomocne množstvo diek za účelom ich venovania do nemocníc, detských domovov či domovov dôchodcov vrámci charitatívnej akcie Maratón Dobrej Vôle.

Odoberajte novinky e-mailom