Krajší deň Humenné

Aktuality, Krajší deň Humenné 30.11.2020
Materiálne vybavenie dobrovoľníckeho centra – Projekt podporený z rozpočtu PSK

Cieľom projektu bolo materiálne vybavenie dobrovoľníckeho centra Krajší deň, ktoré pracuje pod záštitou Nemocnice A. Leňa Humenné a.s.. Prijímateľom dobrovoľníckych služieb sú pacienti hospitalizovaní na oddelení dlhodobo chorých a detskí pacienti hospitalizovaní na detskom oddelení.

Aktuality, Humenné, Krajší deň Humenné 04.11.2019
Plot v humenskej nemocnici stráži sova

V rámci celoslovenského týždňa dobrovoľníctva Dobrovoľnícke centrum Krajší deň Humenné pripravilo pre kreatívnych ľudí zaujímavú výzvu s názvom „Namaľuj plot ako Picasso“.

Aktuality, Humenné, Krajší deň Humenné 29.10.2019
Deň seniorov v humenskej nemocnici

Na Oddelení dlhodobo chorých v Nemocnici Svet zdravia Humenné si v októbri pripomenuli mesiac úcty k starším. Seniorom s pomocou dobrovoľníkov Kraj-šieho dňa poďakovali za všetko, čo spravili pre svoje rodiny i spoločnosť. Chceli, aby seniori cítili, že aj v tomto veku dokážu byť veľmi užitoční svojimi cennými skúsenosťami.

Svet Zdravia, Humenné, Krajší deň Humenné 08.08.2019
Dobrovoľníci ponúkajú pacientom v humenskej nemocnici občerstvenie počas horúcich dní

Počas horúcich letných dní sa dobrovoľníci v Nemocnici Svet zdravia Humenné rozhodli spríjemniť chvíle pacientom, ktorí čakajú na vyšetrenie. Najmä pri ambulanciách im počas augusta vo vybraných dňoch ponúkajú nápoje či sladké občerstvenie.

Aktuality, Svet Zdravia, Humenné, Krajší deň Humenné 28.06.2019
Dobrovoľníci Krajšieho dňa v Humennom ponúkali osvieženie a sladké občerstvenie pre pacientov

Počas horúcich dní spríjemnili čakanie pacientom pri ambulanciách v nemocnici v Humennom dobrovoľníci Krajšieho dňa.

Aktuality, Svet Zdravia, Humenné, Krajší deň Humenné 14.06.2019
MDD v Humennom s dobrovoľníkmi Krajšieho dňa

Aktuality, Svet Zdravia, Humenné, Krajší deň Humenné 26.03.2019
Dobrovoľníci čítali deťom na pediatrickom oddelení

Dobrovoľnícke centrum v Humennom v spolupráci s OZ Celé Slovensko číta deťom pripravilo v rámci marca mesiaca knihy čítania na pediatrickom oddelení v dňoch 21. - 22.3.2019.

Krajší deň v nemocnici Svet zdravia Humenné Aktuality, Svet Zdravia, Humenné, Krajší deň Humenné 13.06.2018
Deň detí s dobrovoľníkmi

Prvýkrát tento rok sme v našej nemocnici pripravili pre deti k ich sviatku deň plný hier, zábavy a dobrej nálady v spolupráci s našimi pravidelnými aj príležitostnými dobrovoľníkmi. Vynikajúca spolupráca pokračuje so Súkromnou základnou umeleckou školou Múza, prvý krát sa okrem študentiek Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG zapojili aj pedagogičky Mgr. Dominika Masicová a Mgr. Iveta Kokuľová, pod vedením ktorých si študentky pripravili tému veselého dňa.

Aktuality, Krajší deň Humenné 06.12.2017
Mikulášske koledovanie

Dobrovoľníci z dobrovoľníckeho centra v Humennom v spolupráci s vedením oddelenia pediatrie pripravili milé mikulášske dopoludnie pre deti, ktoré v tento čas žiaľ museli zostať v nemocnici.

Odoberajte novinky e-mailom