Accepted file types: doc, docx, pdf, Max. file size: 32 MB.
Životopis
Accepted file types: doc, docx, pdf, Max. file size: 10 MB.
Motivačný list

Povolené formáty súborov: .doc, .docx, .pdf

(Required)

Vedúci rádiologický technik – Nemocnica Topoľčany

Miesto práce
Topoľčany

Druh pracovného pomeru
Plný úväzok

Termín nástupu
01.10.2021, prípadne dohodou. 

Ponúkaný plat (brutto)
Výška mzdy závisí od profilu kandidáta. Minimálna zložka ponúkanej mzdy je 1 157,52 EUR + osobný príplatok a príplatok za riadenie. 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. vyhlasuje výberový proces na pozíciu Vedúci rádiologický technik. Cieľom pozície je zabezpečovanie vysokokvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti so zameraním na potreby pacienta a jeho bezpečnosť. 

Vedúci rádiologický technik 

  • samostatne riadi a organizuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore rádiológia
  • vykonáva samostatnú špecializovanú odbornú prácu a spolupracuje pri neštandardných špeciálnych výkonoch s použitím modernej prístrojovej techniky
  • je priamym nadriadeným pre kolektív zdravotníckych pracovníkov a je priamo podriadený námestníčke pre ošetrovateľskú starostlivosť             

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

Vysokoškolské vzdelanie

Vzdelanie v odbore

Kritériám vyhovuje kandidát s

  • ukončeným vysokoškolským vzdelaním I. stupňa v odbore rádiologická technika alebo s ukončeným vzdelaním II. stupňa v odbore rádiologická technika
  • ukončeným špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia (príp. rádiodiagnostika)

Uvítame uchádzača s odbornou spôsobilosťou na riadenie a organizáciu zdravotníctva v špecializačnom odbore manažment v rádiologickej technike. 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Bezúhonnosť
- Organizačné schopnosti a schopnosť plánovať
- Proaktívny prístup k práci
- Schopnosť rozhodovať (riešiť krízové situácie)

Poznámka pre kandidáta

Zoznam požadovaných dokladov: 

Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

Profesijný štruktúrovaný životopis

Kópie diplomov o dosiahnutom vzdelaní a o získanej špecializácii

Čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe

Potvrdenie o registrácii v komore Medicínsko technických pracovníkov

Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového procesu spolu s požadovanými dokladmi je najneskôr do 30.09.2021 . 

 

Čo ponúkame

Pracovisko rádiodiagnostického oddelenia disponuje kvalitným prístrojovým vybavením a diagnostikou, 

ktoré umožňujú kandidátovi zdokonaľovať sa a rozvíjať vo všetkých rádiodagnostických metódach na jednom oddelení. 

Ponúkame tiež 

  • podporu kontinuálneho vzdelávania
  • možnosti rozvíjania manažérskych zručností so zameraním na soft skills
  • priateľský kolektív a rodinná atmosféra 
  • jubilejné odmeny a príspevok zamestnávateľa do III. piliera podľa platných pravidiel
  • benefity zamerané na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom 


Aktuality

Krabice lásky pre seniorov z košickej centrály

Zamestnanci košickej centrály ProCare Svet zdravia sa zapojili do charitatívnej zbierky „Krabice lásky pre starkých“.

VIAC...

Zdravotníci z našich nemocníc a polikliník pomôžu štátu a zapoja sa do celoplošného testovania na COVID-19

Zdravotníci najväčšej siete súkromných nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare sa zapoja do víkendového celoplošného testovania obyvateľstva antigénovými testami.

VIAC...

O prácu v nemocniciach Svet zdravia sa uchádza tento rok najvyšší počet absolventov

Nemocnice siete Svet zdravia prijali v tomto roku najvyšší počet žiadostí o prácu od absolventov lekárskych fakúlt. Najviac ich pritom prišlo z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzity Komenského v Bratislave. Do zamestnania nemocnice mohli prijať každého tretieho uchádzača. Zároveň sa oproti vlaňajšku počas prvého pol roka zvýšil aj celkový počet žiadostí, a to o vyše 20 percent.

VIAC...