Accepted file types: doc, docx, pdf, Max. file size: 32 MB.
Životopis
Accepted file types: doc, docx, pdf, Max. file size: 10 MB.
Motivačný list

Povolené formáty súborov: .doc, .docx, .pdf

(Required)

Vedúca sestra-Neurologické oddelenie-Nemocnica Topoľčany

Miesto práce
Topoľčany

Druh pracovného pomeru
Kandidátovi ponúkame spoluprácu formou pracovnej zmluvy.  

Termín nástupu
01.09.2022

Ponúkaný plat (brutto)
Od 1200,98 € Uvedená je minimálna výška mzdy. Naša ponuka môže byť vyššia, závisí od dosiahnutého stupňa vzdelania a profilu kandidáta. 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: ,, Vedúca sestra" na Oddelenie neurológie. 

Náplň práce a zodpovednosti: 

 • výkon špecializovaných pracovných činností podľa akreditovaného špecializačného študijného programu príslušného špecializačného odboru spojené s ošetrovateľskou starostlivosťou, ochranou, podporou a udržiavaním zdravia 
 • riadenie, plánovanie, organizovanie a kontrola plnenia strategických a operatívnych cieľov pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti príslušnej odbornosti
 • koordinácia ošetrovateľskej starostlivosti v lade s rozhodnutiami o liečebnom postupe
 • aplikácia nových ošetrovateľských postupov pri dodržaní princípov a rozvoj odbornej činnosti oddelenia

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

Bakalárske štúdium

Vzdelanie v odbore

Kvalifikačné predpoklady: 

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore ošetrovateľstvo;
 • Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom z príslušných špecializačných odborov;
 • Odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v príslušnom špecializačnom odbore alebo najmenej pätnásťročná odborná prax.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Bezúhonnosť
- Organizačné schopnosti a schopnosť plánovať
- Schopnosť rozhodovať (riešiť krízové situácie)
- Riadenie a motivácia ľudí

Poznámka pre kandidáta

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Profesijný štruktúrovaný životopis
 • Kópie diplomov o dosiahnutom vzdelaní a o získanej špecializácii
 • Čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe
 • Potvrdenie o registrácii v Registri sestier a pôrodných asistentiek
 • Priložený súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel evidencie a spracovania osobných údajov
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je najneskôr do 12.08.2022 . Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania na sekretariáte riaditeľstva Svet zdravia Nemocnice Topoľčany, a.s..

Miesto podania žiadosti:

Písomne na adresu Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Pavlovova 17, 95520 Topoľčany; osobne na sekretariáte riaditeľstva Svetu zdravia Nemocnice Topoľčany, a.s. alebo e-mailovou formou na adresu: zuzana.ondrusova@svetzdravia.com.

Poznámka:

Uchádzač si na výberové konanie pripraví koncepciu rozvoja neurologického  oddelenia v strednodobom horizonte.

Kontaktovať budeme len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.

Čo ponúkame

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s. ponúka okrem atraktívneho pracovného prostredia :

 • dôkladné zaškolenie v tíme; 
 • benefity zamerané na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom;
 • jubilejné odmeny a príspevok zamestnávateľa do III. piliera podľa platných pravidiel;
 • priateľský kolektív a rodinnú atmosféru.


Aktuality

Nemocnica Bory spúšťa predregistráciu pacientov

Nemocnica Bory, ktorá dnes vyrastá na území bratislavského Lamača, dnešným dňom spustila predregistráciu pacientov. Prvá koncová nemocnica siete Svet zdravia je dokončená na vyše 70 percent a otvoriť ju plánujú v marci 2023.

VIAC...

Lekárka Zhydenko z Ukrajiny: Situácia je naozaj zlá. Je mi z toho ťažko

Prinášame Vám rozhovor s našou lekárkou z Ukrajiny pôsobiacou v rimavskosobotskej nemocnici na pediatrickom oddelení. MUDr. Iulianna Zhydenko pracuje v nemocnici od roku 2018, jej manžel Oleksandr pracuje ako skladník v kuchyni. Spolu majú 9 ročného synčeka.

VIAC...

Nemocnica Bory spúšťa predregistráciu pacientov

Nemocnica Bory, ktorá dnes vyrastá na území bratislavského Lamača, dnešným dňom spustila predregistráciu pacientov. Prvá koncová nemocnica siete Svet zdravia je dokončená na vyše 70 percent a otvoriť ju plánujú v marci 2023.

VIAC...