Praktické informácie pre pacientov

ProCare Košice prináša vyšší komfort liečby pre klientov jednodňovej chirurgie

 • Moderný spôsob chirurgickej liečby
 • Moderné operačné sály a anestetické metódy umožňujú skoré uzdravenie pacienta a jeho rýchly návrat k fyzickej a pracovnej aktivite.

 • Minimalizácia pooperačných bolestí
 • Modernou a bezpečnou anestéziou, využívaním najnovších liečebných metód pri odstraňovaní bolestí.

 • Tím odborníkov pod jednou strechou
 • Konzultáciu, predoperačné vyšetrenia, chirurgický zákrok a pooperačnú liečbu absolvujete v rámci jednej polikliniky, pod dohľadom erudovaného tímu odborných lekárov.

 • Minimalizácia rizika nemocničných infekcií
 • Minimalizovanie dĺžky pobytu v zdravotníckom zariadení a moderné hygienické opatrenia znižujú možnosť nákazy nemocničnými infekciami takmer na nulu.

 • Komfortné podmienky pobytu pre pacienta
 • Špičkové vybavenie pracoviska umožňuje vysoký štandard v ošetrovateľskej starostlivosti a komfort pre pacienta.

 • Parkovisko
 • Poliklinika disponuje vlastným parkoviskom, je dostupná aj prostriedkami verejnej hromadnej dopravy.

 • Flexibilný manažment klienta
 • V praxi znamená, že všetky potrebné vyšetrenia Vám v rámci konzultácie pred operačným výkonom naplánujeme tak, ako vám to bude najlepšie vyhovovať.

 

Praktické informácie pre pacientov

 • Navštívte polikliniku ProCare alebo zatelefonujte na Infolinku ProCare 0907 888 999.
 • Objednajte sa na konzultáciu u odborného lekára, ktorý Vám vysvetlí všetky náležitosti operačného výkonu, dohodnete sa na spôsobe anestézie, rozsahu predoperačných vyšetrení a výške doplatku.
 • Objednáme Vás na predoperačné interné a predanesteziologické vyšetrenia a samotný operačný výkon.
 • Dostavíte sa do polikliniky ProCare na objednaný termín, kde podstúpite zákrok na úseku jednodňovej zdravotnej starosltivosti.
 • Podľa náročnosti operačného zákroku odchádzate domov bezprostredne po operácii. Pri zložitejších operačných zákrokoch je Váš zdravotný stav sledovaný na moderne vybavenej pooperačnej izbe a domov odchádzate do 24 hodín.
 • Následné pooperačné kontroly a liečba sa vykonávajú u špecialistov v poliklinikách ProCare.