O NÁS

Pracovisko JZS Očná Trebišov je zamerané na poskytovanie odbornej liečebno-preventívnej oftalmologickej starostlivosti pre pacientov s poruchami zraku z okresov Trebišov, Michalovce, Sobrance, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Medzilaborce, Svidník, Stropkov, Rimavská Sobota a iných. Odborná očná starostlivosť je poskytovaná na troch odborných ambulanciách zameraných na metabolické ochorenia oka, glaukóm, kataraktu a refrakčné ochorenia – výlučne formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Ročne JZS Očná Trebišov vykoná približne 4 000 operačných výkonov, z toho okolo 2 000 operácií sivého zákalu (katarakty). V počte operácií pracovisko zaujíma každoročne popredné miesta v celoslovenskom rebríčku.

Od 01.01.2010 bola JZS-Očná zaradená medzi sedemnásť aplikačných centier Slovenska schválených Ministerstvom zdravotníctva SR, ktoré poskytujú intravitreálnu liečbu (podávanú do sklovcovej dutiny oka) antirastovými faktormi (anti-VEGF) a kortikosteroidmi pre metabolické a cievne ochorenia oka (vekom podmienená degenerácia makuly, diabetická retinopatia, sietnicové venózne oklúzie). V roku 2017 bolo pracovisko ocenené ako “ Najlepšie oddelenie za rok 2016″ v rámci nemocníc Sveta Zdravia.

Poskytujeme