Operačné a liečebné výkony

 • Operačné/liečebné výkony

  Mikrochirurgická liečba zahŕňa široké spektrum operačných výkonov na prednom segmente oka, ošetrenie úrazov predného segmentu oka, intravitreálne podávanie liekov.

  Invazívne operačné zákroky sa vykonávajú za sterilných podmienok na Centrálnych operačných sálach na 1. poschodí monobloku nemocnice, kde má JZS-očná k dispozícii samostatnú operačnú sálu s odborne vyškoleným personálom. V prípade záujmu pacientov o celkovú anestéziu spolupracujeme s oddelením anestézie a intenzívnej medicíny.

  Laserová liečba (sietnice, ošetrenie zadného puzdra šošovky) je realizovaná ambulantnou cestou v priestoroch na 6.poschodí.

  Všetky zákroky realizujeme formou jednodňovej chirurgie. Pacient má po operačnom výkone možnosť po dobu 24 hodín zotrvať v priestoroch JZS-očná so zakúpením stravnej jednotky.

  V prípade záujmu pacient odchádza do domácej starostlivostis pooperačnou kontrolou v nasledujúci deň.

  Medzi najväčšie výhody tohto spôsobu manažmentu zdravotnej starostlivosti patrí minimalizácia rizík nozokomiálnych infekcií a menšia psychická záťaž pacienta.

  Spektrum najčastejších výkonov jednodňovej ambulantnej starostlivosti zahŕňa:

  1. Operácie na šošovke

  • operácie katarakty (sivého zákalu) s implantáciou vnútroočnej šošovky (VOŠ) najmodernejším spôsobom
  • refrakčné výmeny šošovky
  • operácie sekundárnej katarakty (pulírovanie zadného púzdra pomocou I/A systému)
  • sekundárne implantácie vnútroočných šošoviek

  2. Intravitreálna liečba ( podávania anti-VEGF liečiv a kortikosteroidov do sklovca)

  3. Laserová liečba

  • laserová koagulácia sietnice
  • operácie sekundárnej katarakty pomocou NdYAG lasera

  4. Operácie proti glaukómu ( chirurgické metódy, laserová iridotómia )

  5. Operácie na mihalniciach

  • plastické operácie postavenia viečok (ektropium, entropium, blefarochalázia)
  • odstraňovanie nádorov z okolia oka a tváre

  6. Operácie na spojovke

  • operácie spojovkových duplikatúr (pterýgium), nádorov spojovky

  7. Operácie na slzných cestách

  8. Operačné riešenie úrazov oka

 • Sivý zákal - katarakta

  Sivý zákal vzniká najčastejšie v dôsledku prirodzeného starnutia šošovky, ale môže byť aj následkom úrazov, celkových ochorení alebo používania niektorých liekov. Príznakom je hmlisté videnie, ktoré nevylepšia ani okuliare, slabšie vnímanie farieb, niekedy pocit dvojitého videnia. Jediná účinná metóda liečby katarakty je operácia.

  JZS-očná sa špecializuje najmä na operačné riešenie katarakty (sivý zákal), ktoré tvoria 90% operačných výkonov. Vo všeobecnosti ide o najčastejšie vykonávaný a najúspešnejší operačný zákrok na ľudskom tele.

  Princípom zákroku je odstránenie vlastnej šošovky pacienta, ktorú má v oku od narodenia a jej náhrada umelou šošovkou, ktorá sa implantuje do pôvodného šošovkového puzdra a natrvalo ostáva v oku pacienta.

  Zákrok trvá približne 20 minút, vykonáva sa prevažne v lokálnej anestézii a je bezbolestný.

  Umelá šošovka sa implantuje do pôvodného šošovkového puzdra a natrvalo ostáva v oku pacienta.

  Využívajú sa moderné operačné postupy, miniinvazívne metódy s využitím laserovej a ultrazvukovej techniky, jednorázový špeciálny zdravotnícky materiál.

  Predoperačne je vnútroočná šošovka, vybraná „na mieru“ pacienta, precízne zameraná pomocou laserového prístroja (Lenstar), následne počas operačného výkonu implantovaná za pomoci navigačného systému (Verion), s cieľom čo najpresnejšieho refrakčného výsledku a tým najostrejšieho videnia pre pacienta. Vzhľadom na veľmi malý operačný rez je minimalizované riziko pooperačných komplikácií a dosiahnutie čo najostrejšieho videnia pre pacienta.

  Refrakčné operácie oka

  Od roku 2012 poskytuje pracovisko možnosť refrakčnej operácie oka. Refrakčná operácia šošovky (tzv. CLE/RLE – clear/refractive lens extraction) je možná u pacientov každého veku (i bez prítomnosti sivého zákalu, pri čírej šošovke) s prítomnou refrakčnou vadou ako krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus (nerovnomerné zakrivenie optických plôch oka spôsobujúce deformáciu obrazu). Implantáciou vnútroočnej šošovky je možné korigovať, respektíve odstrániť akýkoľvek počet dioptrií, alebo cylindrov (vyrovnanie zakrivenia rohovky).

  Korekcia presbyopie

  Pre pacientov nad 40 rokov u ktorých sa nástupom presbyopie (vetchozrakosť) zmenila kvalita videnia do diaľky, alebo blízka a k bežnému životu už potrebujú okuliare, je určená metóda PRELEX (presbyopic lens extraction). Pacientovi je počas jediného zákroku odoperovaný sivý zákal a vhodne vybranou implantovanou vnútroočnou šošovkou je umožnené videnie do blízka (mobil), na strednú vzdialenosť (počítač) aj do diaľky. Podľa nárokov pacienta na zrakovú ostrosť po operačnom zákroku je ponúkame implantáciu viacerých druhov vnútroočných šošoviek:

  1. Monofokálna vnútroočná šošovka: Po operácii umožňuje kvalitné videnie len na jednu vzdialenosť – ak pacient vidí do diaľky, na čítanie bude aj pooperačne používať okuliare, a naopak.

  2. Torická monofokálna šošovka: Implantáciou torickej monofokálnej šošovky je korigovaný astigmatismus oka (tzv cylindre). Deformácia obrazu, ktorá vzniká pri prechode svetla okom, je odstránená pootočením vnútroočnej šošovky do správnej osi. Po operačnom zákroku je videnie ostré, bez deformácií, avšak kvalitné len na jednu vzdialenosť (diaľka=televízor, alebo blízko=noviny), kým na druhú vzdialenosť je nutné používať okuliare.

  3. Multifokálna vnútroočná šošovka: Na rozdiel od monofokálnej šošovky poskytuje vysoko kvalitné videnie v celom spektre – od videnia na blízko, cez stred, až po videnie do diaľky. To znamená, že pooperačne je pacient zbavený závislosti od okuliarovej korekcie.

  4. Multifokálna torická vnútroočná šošovka: Je kompexným riešením u pacienta s presbyopiou a astigmatismom. Pooperačne je pacient nielen úplne zbavený okuliarov, ale zároveň jemu upravená deformácia obrazu, ktorou trpel kvôli nerovnomernému zakriveniu rohovky.

 • Všeobecné informácie pre pacientov pred a po operačnom výkone

  Účinnosť zákroku a rýchlosť návratu k normálnemu videniu závisí od dodržiavania odporúčaní.

  Pred operačným zákrokom

  • 3 dni pred termínom operácie si aplikujte do oka, ktoré bude operované, antibiotické kvapky, ktoré sme Vám predpísali pri vstupnom vyšetrení.
  • zabezpečte si interné predoperačné vyšetrenie, ktoré v deň operácie musíte priniesť so sebou. Nesmie byť staršie ako 14 dní.
  • v prípade celkovej anestézie absolvujte po internom predoperačnom vyšetrení aj predanesteziologické vyšetrenie v príslušných spádových pracoviskách / nemocniciach. Vyšetrenie nesmie byť staršie ako 7 dní pred operáciou.
  • v prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete na operáciu dostaviť, čo najrýchlejšie nám to, prosím, oznámte telefonicky (na tel. čísle 056/6660 776) alebo osobne na III. ambulancii. Zároveň si dohodnete náhradný termín operácie.

  V deň operačného zákroku

  • dostavte sa na pracovisko JZS-očná v čase od 6:00 do 6:30 hod.
  • ak je Vaša operácia plánovaná v lokálnej anestézii, dajte si ľahké raňajky, užite pravidelné lieky (v prípade zákroku v celkovej anestézii sa dostavte nalačno !)
  • nepoužívajte kozmetiku v okolí očí
  • v deň operácie musí byť pacient zdravý (bez príznakov prechladnutia, oparu a podobne)

  Prineste si:

  • pravidelne užívanú medikáciu/lieky
  • pyžamo, župan, papuče
  • základné hygienické potreby, svoje okuliarepreukaz poistenca, občiansky preukaz
  • interné predoperačné vyšetrenie, resp. predanesteziologické vyšetrenie

  Po operačnom zákroku

  Po operačnom zákroku máte možnosť zotrvať v priestoroch po dobu 24 hodín so zakúpením stravnej jednotky. V prípade záujmu je po dohovore s lekárom cca 3 hodiny po zákroku možnosť odísť do domáceho prostredia (v sprievode doprovodu, po operácii pacient nesmie šoférovať!).

  • povinne používajte kvapky predpísané lekárom podľa doporučenia
  • starajte sa o prísnu hygienu okolia očí
  • vyhnite sa prudkým pohybom, zdvíhaniu ťažkých bremien a fyzickej námahe
  • niekoľko týždňov po zákroku sa vyhýbajte horúcom kúpeľom, saunám, zaprášeným miestnostiam a podobne
  • pri pobyte na slnku používajte slnečné okuliare
  • pri umývaní vlasov dávajte pozor, aby sa šampón nedostal do operovaného oka
  • vyhnite sa spánku na strane operovaného oka
 • I. očná ambulancia - pre metabolické a cievne ochorenia oka
  Poskytuje komplexnú diagnostiku pre pacientov s cievnymi a metabolickými chorobami oka, ako diabetická retinopatia, hypertonická retinopatia, trombózy centrálnej vény sietnice, embólie arteriol sietnice, zápalové ochorenia – retinitídy, chorioretinitídy, degeneratívne ochorenia sietnice, amócie sietnice.

  Podľa očného nálezu je indikovaná medikamentózna, laserová liečba, intravitreálna liečba antirastovými faktormi a kortikosteroidmi, eventuálne chirurgická liečba.

  Na vyšetrenie, či prípadnú konzultáciu na očných ambulanciách pri JZS-očná je potrebné sa telefonicky/osobne objednať na tel.č: 056/666 0 522 (recepcia nemocnice). Pri objednávaní uveďte odosielajúcu diagnózu, resp. požadované vyšetrenie.

  Akútne stavy (úrazy, zápaly a pod.) naďalej vyšetrujeme v akútnom režime, teda bez potreby objednania, cestou ambulancie II.

  Ordinačné hodiny

  Pondelok7:30 – 16:00
  Utorok7:30 – 16:00
  Streda7:30 – 16:00
  Štvrtok7:30 – 16:00
  Piatok7:30 – 16:00

  Lekári

  MUDr. Hricova Miroslava
  MUDr. Pilárová Michaela
  Obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30
  Administratíva, vedenie dokumentácie: 14:30 – 16:00
  Tel. kontakt: +421 56 666 0545
 • II. očná ambulancia glaukómová, konziliárna

  Glaukómová ambulancia sa zaoberá diagnostikou a liečbou glaukómu. Okrem základných diagnostických metód paušálne realizujeme nadštandardné glaukómové vyšetrenie – tomografické vyšetrenie predného segmentu oka a terča (papily) zrakového nervu  (OCT, OCT-RNFL). V prípade potreby indikujeme chirurgickú alebo laserovú liečbu glaukómu. Ambulancia zároveň poskytuje konziliárne služby pre ostatné nemocničné oddelenia, ako aj spádových ambulantných oftalmológov.

  Na vyšetrenie, či prípadnú konzultáciu na očných ambulanciách pri JZS-očná je potrebné sa telefonicky/osobne objednať na tel.č: 056/666 0 522 (recepcia nemocnice). Pri objednávaní uveďte odosielajúcu diagnózu, resp. požadované vyšetrenie.

  Akútne stavy (úrazy, zápaly a pod.) naďalej vyšetrujeme v akútnom režime, teda bez potreby objednania, cestou ambulancie II.

  Ordinačné hodiny

  Pondelok7:30 – 16:00
  Utorok7:30 – 16:00
  Streda7:30 – 16:00
  Štvrtok7:30 – 16:00
  Piatok7:30 – 16:00

  Lekári

  MUDr. Muchová Jana

  MUDr. Hricová Miroslava

  MUDr. Pilárová Michaela

  MUDr. Harvanová Eva

  Obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30

  Administratíva, vedenie dokumentácie: 14:30 – 16:00

  Konziliárne vyšetrenia: denne

  Tel. kontakt: +421 56 666 0545

 • III. očná ambulancia pre kataraktovú a refrakčnú chirurgiu oka

  Ambulancia poskytuje komplexné vyšetrenie pre pacientov odoslaných na operáciu sivého zákalu, sekundárneho sivého zákalu, pacientov so záujmom o refrakčnú operáciu oka, zároveň realizujeme pooperačné kontroly.

  Po dôkladnom kompletnom očnom vyšetrení je pacient poučený o možnosti realizácie zákroku v lokálnej, resp. celkovej anestézii, benefitoch a rizikách výkonu. Operačný výkon a štandardné vnútoročné šošovky sú bez doplatku. Na výber je široké spektrum ponúkaných vnútroočných šošoviek – monofokálnej šošovky ( na jednu vzdialenosť) s doplatkom ( asférické, so žltým filtrom ).

  Pri požiadavke videnia na všetky vzdialenosti ( diaľka – stred – blízko) bez okuliarovej korekcie ponúkame možnosť výberu implantácie multifokálnej, prípadne torickej multifokálnej šošovky s doplatkom.

  Na vyšetrenie, či prípadnú konzultáciu na očných ambulanciách pri JZS-očná je potrebné sa telefonicky/osobne objednať na tel.č: 056/666 0 522 (recepcia nemocnice). Pri objednávaní uveďte odosielajúcu diagnózu, resp. požadované vyšetrenie.

  Akútne stavy (úrazy, zápaly a pod.) naďalej vyšetrujeme v akútnom režime, teda bez potreby objednania, cestou ambulancie II.

  Ordinačné hodiny

  Pondelok7:30 – 16:00
  Utorok7:30 – 16:00
  Streda7:30 – 16:00
  Štvrtok7:30 – 16:00
  Piatok7:30 – 16:00

  Lekári

  prim. MUDr. Hurčíková Mária

  MUDr. Muchová Jana

  MUDr. Harvanová Eva

  MUDr. Piecková Mária

  Obedňajšia prestávka: 12:30 – 13:00

  Administratíva, vedenie dokumentácie: 14:30 – 16:00

  Operačné dni: denne

  Tel. kontakt: +421 56 666 0776