Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Praktické informácie pre pacientov

  • Navštívte polikliniku ProCare Betliarska alebo zatelefonujte na Infolinku ProCare 0907 888 999.
  • Objednajte sa na konzultáciu u odborného lekára – cievneho chirurga, ktorý Vám vysvetlí všetky náležitosti operačného výkonu, dohodnete sa na spôsobe anestézie, rozsahu predoperačných vyšetrení.
  • Objednáme Vás na predoperačné interné a predanestéziologické vyšetrenia a samotný operačný výkon.
  • Dostavíte sa do polikliniky ProCare na objednaný termín, kde podstúpite zákrok na úseku jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
  • Podľa náročnosti operačného zákroku odchádzate domov bezprostredne po operácii. Pri zložitejších operačných zákrokoch je Váš zdravotný stav sledovaný na moderne vybavenej pooperačnej izbe a domov odchádzate do 24 hodín.
  • Následné pooperačné kontroly a liečba sa vykonávajú u špecialistov v poliklinike ProCare.

Kŕčové žily operujeme na našom pracovisku raz týždenne. Operačný deň máme v pondelok.
Za odstránenie kŕčových žíl termoablačnou metódou u nás pacienti platia symbolický poplatok jedno eur a doplatok 363 eur na jednu končatinu, pričom poistenci Dôvery majú 30-percentnú zľavu. Do tohto doplatku sú zahrnuté náklady na špeciálny zdravotnícky materiál, ako sú napríklad spomínané optické vlákna. Samotný operačný výkon preplácajú zdravotné poisťovne v plnej výške, pričom jeho cena korešponduje s cenou operácie tradičným chirurgickým spôsobom, ale aj v jej prípade si pacienti musia niečo doplácať.
Plánovaní pacienti prídu ráno o 7.30 hod. Sestry ich uložia na lôžko, zavedú im do žily na ruke kanylu a dostanú lieky na upokojenie a proti bolesti. Postupne si každého zavoláme do ambulancie a označíme si kŕčové žily, ktoré im budeme operovať. V prípade potreby si niektoré skutočnosti ešte overíme pod ultrazvukom. Operácia v závislosti od rozsahu prebieha buď v celkovej, alebo lokálnej, tumescenčnej anestézii, pri ktorej sa do okolia operovaných žíl podáva roztok s anestetikom. Samotný zákrok trvá asi hodinu až hodinu a pol. Po skončení operácie vyplníme operačný protokol a napíšeme prepúšťaciu správu.
Potom pacienta presúvame na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde sa oňho stará skúsený tím sestier, ktorý má v prípade potreby k dispozícii aj anestéziológa. Uložia ho na lôžko, podávajú mu lieky proti bolesti, kontrolujú, či mu nepremokajú obväzy, proste dohliadajú na jeho celkový stav.
Ak bol pacient v celkovej anestézii, musíme ho ešte najmenej dve hodiny po prebratí sledovať, k tomu treba prirátať ešte nejakú polhodinku až hodinku, kým je schopný odísť. V prípade lokálnej anestézie nie je nič neobvyklé, že pacient opúšťa polikliniku už hodinu po skončení operácie.