Ambulantná starostlivosť

Chirurgická ambulancia poskytuje kvalifikovanú preventívno-liečebnú starostlivosť chorým s chirurgickými chorobami, úrazmi a vrodenými chybami. Zaoberá sa diagnostikou a liečbou ochorení a úrazov, ktoré sú liečiteľné rôznymi chirurgickými metódami, niekedy aj operačne.

  • vykonávame všetky základné ambulantné chirurgické vyšetrenia a ošetrenia
  • konziliárne vyšetrenia
  • chirurgickú liečbu chronických rán najmodernejšími postupmi
  • objednávame a pripravujeme pacientov na plánované operácie
  • vykonávame diferenciálnu diagnostiku v rámci viscerálnej, cievnej chirurgie a onkochirurgie
  • vykonávame odstránenie kožných útvarov elektrokoaguláciou
  • sledujeme a riadime priebeh liečby pacientov po prepustení z ústavnej starostlivosti, ktorých stav si vyžaduje ambulantné kontrolné vyšetrenia alebo preväz operačnej rany
  • vydávame lekárske poukazy na zdravotnícke pomôcky a iné