Aktuality, Svet Zdravia, Galanta    26.11.2018

Jesenný Ústavný seminár galantskej nemocnice 2018

V Nemocnici Sv. Lukáša v Galante prebehol v uplynulom týždni v poradí už piaty Ústavný seminár pod hlavičkou Sveta zdravia. Podujatie, na ktorom sa zúčastnilo 290 registrovaných účastníkov sa konalo 20. novembra 2018, v popoludňajších hodinách v kinosále nemocnice. Podujatie ako obvykle technicky podporil tradičný obchodný partner nemocnice, spoločnosť AG Foods.

Tentokrát boli garantmi podujatia vybraté rôznorodé prednášky v drvivej väčšine z dielne zamestnancov nemocnice tak, aby uspokojili odborný záujem naprieč celým spektrom zdravotníckych povolaní. Úvodná téma autorského kolektívu nemocničného a hlavného epidemiológa Mgr. Oľgy Jónásovej a MVDr. Mgr. Jany Skalovej, MHA, sa prierezovo dotkla projektu nemocničných epidemiológov v zdravotníckych zariadeniach Sveta zdravia a ich výsledkov práce s odstupom času.

Na problematiku nemocničných nákaz nadviazala plynule vedúca lekárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Dagmar Bodáková, MBA, so svojim príspevkom zameraným na tzv. „ventilátorové“ pneumónie, z pohľadu klinickej analýzy. Kolektív sestier Interného oddelenia s JIS prispel témou vždy aktuálnou a síce následkami dekubitov v každodennej praxi, s dôrazom na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti.

Nemenej zaujímavou prednáškou kolektívu Oddelenia neurológie s JIS, bolo úplne prvé podanie špecifickej látky v rámci galantskej nemocnice a následnej liečby cievnej mozgovej príhody u pacientky s touto závažnou diagnózou. Vedúci lekár rovnakého oddelenia, MUDr. Oto Petrík, MPH doplnil seminár tematicky skúsenosťami s podaním botulotoxínovej liečby ambulantnou formou, neurologickým pacientom s rôznym spektrom diagnóz.

Príjemne pútavou prednáškou prispel aj kolektív Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia, pod taktovou vedúceho fyzioterapeuta, Mgr. Jany Janovičovej, zameranou na využitie balančnej podložky, ako nástroja pre optimálnu a jednoduchú rehabilitáciu, či kondičné cvičenia, nielen v podmienkach nemocničného prostredia.

Azda najväčším lákadlom sa stala, najmä pre úsek ošetrovateľskej starostlivosti prítomnosť posledného prednášajúceho, Mgr. Bc. Martiny Orlovskej, vedúcej Regionálneho centra pre hodnotenie sústavného vzdelávania v Trnave, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Jej prednáška patrila medzi vyžiadané a zaoberala sa aktuálnymi legislatívnymi zmenami na poli ošetrovateľskej starostlivosti, ktorých bolo za posledné obdobie skutočne neúrekom.

Prednášky vyvolali v publiku bezpochyby skutočne úprimný záujem, nakoľko následná diskusia trvala takmer ďalšiu pol hodinu. Nemocnica touto cestou vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia, rovnako ako samotným prednášajúcim i účastníkom a v organizácií podujatí podobného typu vidí aj naďalej prínos pre odbornú verejnosť nie len v rámci nemocnice, ale i priľahlého regiónu.

Podrobný zoznam prednášajúcich a ich tém je uvedený  v texte nižšie:

  • Oľga Jónásová / MVDr. Mgr. Jana Skalová, MHA – Rok a viac v živote nemocničného epidemiológa;
  • Dagmar Bodáková – Manažment prevencie a liečby ventilátorovej pneumónie – klinická analýza;
  • Blanka Halászová / Bc. Katarína Szabó – Dekubit a jeho následky v praxi;
  • Júlia Travkina – Prvé podanie antidota dabigatranu s následnou trombolýzou a mechanickou trombektómiou pri akútnej ischemickej NCMP na Slovensku;
  • Jana Janovičová – Vawa – balančná podložka a jej využitie v praxi;
  • Oto Petrík, MPH – Aktuálne skúsenosti s použitím botulotoxínu na našej neurologickej ambulancii;
  • Bc. Martina Orlovská – Legislatívne zmeny v ošetrovateľskom povolaní

GalériaĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 15.02.2019

Na darovanie krvi v Spišskej Novej Vsi lákali aj bubnovačkou

Do spišskonovoveskej nemocnice na Valentína zavítali snehuliak Olaf, Edo Drewo ako živý strom, choduliari, žonglér Stano či tanečné duo Heads Ball Ladies. A po ceste so sebou volali všetkých, ktorí chceli urobiť dobrý skutok a darovať krv. Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves totiž 14. februára organizovala Valentínsku kvapku krvi.

Virtuálna anatomická učebňa

Aktuality 13.02.2019

Školy môžu súťažiť o virtuálnu anatomickú učebňu

Aké svaly má človek v tele, kadiaľ prechádzajú cievy či z koľkých častí sa skladá kostra sa môžu učiť študenti stredných zdravotníckych škôl v 3D priestore. V súťaži, ktorú organizuje Svet zdravia, Samsung a Virtual Medicine, totiž môžu pre svoju školu získať zriadenie virtuálnej anatomickej učebne. Stačí, ak svoju školu zaregistrujú na www.ucebnavau.sk a natočia videoprezentáciu, čas majú do 10. marca.

Valentínska kvapka krvi v Nemocnici Svet zdravia Svidník

Aktuality 13.02.2019

Láska ma veľa podôb

Výstižný výrok pre Valentínsku kvapku krvi. Táto  kampaň trvá tento rok od 14.02.2019 do 21.03.2019. Nemocnica Svet zdravia Svidník sa taktiež zapojila do tejto kampane a v každú pracovnú stredu na Hematologicko – transfúziologickom oddelení môžu darcovia krvi prísť pomôcť inému človeku v zdravotnej núdzi aj takouto formou.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO