Liečebné možnosti/výkony

Vnútorné lekárstvo je základný klinický medicínsky odbor zabezpečujúci koordináciu a integráciu v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti.
Oddelenie sa zaoberá diagnostikou a liečbou vnútorných chorôb u pacientov, u ktorých nebola úspešná ambulantná liečba, alebo priebeh ochorenia je akútny a život ohrozujúci. Je akútnym oddelením, ktoré spolupracuje s ostatnými oddeleniami nemocnice a poskytuje im 24 hodinovú konziliárnu činnosť. O prijatí pacienta na oddelenie alebo na JIS rozhoduje lekár na príjmovej ambulancii oddelenia, v čase ÚPS službukonajúci lekár.
Na oddelení liečime všetky ochorenia vnútorných orgánov. Najviac sú zastúpení pacienti s ochoreniami kardiovaskulárneho aparátu, vrátane akútneho koronárneho syndrómu, vysoký krvný tlak, pľúcne embólie a podobne.
Nasledujú pacienti s ochoreniami respiračného systému, s ochoreniami gastrointestinálneho traktu, metabolickými ochoreniami, ochoreniami obličiek a močových ciest, ochoreniami krvného systému, ochoreniami endokrinologického a reumatologického systému a v neposlednom rade onkologické ochorenia.
Vykonávame elektrokardioverzie, zavádzanie dočasných kardiostimulátorov, centrálnych venóznych katétrov, záťažové EKG, EKG a TK Holter monitoring, echokardiografiu.
Vykonávame pleurálne a abdominálne punkcie.

Lôžková starostlivosť

Oddelenie má dve štandardné ošetrovacie jednotky:

  • ženy – počet lôžok 23
  • muži – počet lôžok 23

Štandardné ošetrovacie jednotky disponujú 2 jednolôžkovými izbami, 14 trojlôžkovými izbami. Máme tu umiestnené aj 2 nadštandardné jednolôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením, sprchou, televízorom, chladničkou, rýchlovarnou kanvicou, skriňou na šatstvo, stolík a kreslo.

JIS vnútorného lekárstva

V kompletne nových priestoroch personál poskytuje špecifickú starostlivosť akútnym pacientom oddelenia vnútorného lekárstva a neurologického oddelenia.
Dispozične aj prevádzkovo je oddelenie JIS rozdelené na vstupnú časť s filtrami, sálu s monitorovacím pultom, siedmimi lôžkami a izolačným boxom a zvyšný priestor tvorí nevyhnutné zázemie pre pacientov i personál.
Nové oddelenie má vstup z hlavnej nemocničnej spojovacej chodby, ktorá nadväzuje na plánovaný nový centrálny operačný trakt a novú prevádzku OAMIS. Na jednom mieste tak budú sústredené všetky zložky nemocnice poskytujúce akútnu zdravotnú starostlivosť.