Oddelenie vnútorného lekárstva (Interné)

 • Profesionálny tím špecialistov

 • Zrekonštruované priestory

 • Individuálny liečebný plán

 • Medziodborová spolupráca

 • VIP izby

Služby

 • Liečebné možnosti/výkony

  Oddelenie sa zaoberá diagnostikou a liečbou vnútorných chorôb u pacientov, u ktorých nebola úspešná ambulantná liečba.

  Viac...
 • Lôžková starostlivosť

  Štandardné ošetrovacie jednotky disponujú 2 jednolôžkovými izbami, 14 trojlôžkovými izbami.

  Viac...
 • Jednotka intenzívnej starostlivosti

  V kompletne nových priestoroch personál poskytuje špecifickú starostlivosť akútnym pacientom oddelenia vnútorného lekárstva a neurologického oddelenia.

  Viac...
 • Ambulantná starostlivosť

  Ambulancia sa venuje prevencii, vyhľadávaniu, diagnostike a liečbe chorôb vnútorných orgánov.

  Viac...

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Marián Galbo
  primár, internista

  Od roku 2017 je primárom oddelenia vnútorného lekárstva. Atestáciu z vnútorného lekárstva I. stupňa získal v roku 2002, špecializačnú skúšku z vnútorného lekárstva v roku 2007.

  Viac...
 • MUDr. Jozef Štreicher
  zástupca primára

  Pracuje na jednotke intenzívnej starostlivosti oddelenia vnútorného lekárstva, podieľa sa na konziliárnej činnosti a je zástupca primára. V roku 2002 získal špecializáciu v odbore vnútorné lekárstvo.

  Viac...
 • Mgr. Alena Bezáková
  vedúca sestra

  Po ukončení štúdia na SZŠ pokračovala v Špecializačnom štúdiu v Bratislave “Intenzívna starostlivosť v interných odboroch.” Na Oddelení vnútorného lekárstva pracuje ako vedúca sestra so špecializáciou.

  Viac...
 • Bc. Martina Halmová
  zástupkyňa vedúcej sestry

  Absolvovala štúdium I. st. na VŠZaSP sv. Alžbety v odbore Ošetrovateľstvo. V súčasnosti pracuje ako manažérka dennej zmeny a zástupkyňa vedúcej sestry na oddelení vnútorného lekárstva.

  Viac...
 • MUDr. Andrej Falát
  lekár

  Štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na Univerzite Komenského v Bratislave ukončil v roku 1995. Má atestáciu z vnútorného lekárstva I. stupňa a špecializačnú skúšku v odbore  kardiológia.

  Viac...
 • MUDr. Peter Csiffári
  lekár

  Štúdium všeobecného lekárstva na lekárske fakulte Univerzita Karlova v Hradci Králové ukončil v roku 1987.  Na oddelení vnútorného lekárstva v nemocnici Topoľčany pracuje od roku 2008.

  Viac...
 • MUDr. Janka Kopecká Šildová
  lekárka

  V roku 2007 ukončila štúdium na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je zaradená v príprave na špecializačnú skúšku v odbore vnútorné lekárstvo.

  Viac...
 • Oleksandra Melnychuk
  lekárka

  Štúdium medicíny na Užhorodskej národnej univerzite ukončila v roku 2009. V rokoch 2009-2011 absolvovala špecializačné štúdium v odbore klinická onkológia. V súčasnosti je zaradená  v špecializačnej príprave  v odbore vnútorné lekárstvo.

  Viac...
 • MUDr. Iveta Čížová
  lekárka

  Štúdium medicíny na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 1989.  Atestáciu z vnútorného lekárstva I. stupňa získala v roku 1992.

  Viac...
 • MUDr. Dominika Vohnútová
  lekár

  Štúdium ukončila v roku 2017, v tom istom roku nastúpila na pracovnú pozíciu sekundárnej lekárky na oddelení vnútorného lekárstva. Zaradená je v predatestačnej príprave v odbore klinická imunológia a alergológia.

  Viac...
 • MUDr. Martina Salanci
  lekárka

  Štúdium na lekárskej fakulte absolvovala na UPJŠ v Košiciach v roku 2011. Následne nastúpila na interné oddelenie. V roku 2015 absolvovala spoločný internistický kmeň a je zaradená  v príprave  na špecializačnú skúšku v odbore vnútorné lekárstvo.

  Viac...

Poďakovania

 • Ja som sa na tomto oddelení cítil ako doma. Sestričky a lekári ma už poznali, lebo som bol na internom už viackrát. Niet sa na čo sťažovať, strava bola dobrá, všetko čisté a je to tu tak, ako by to malo v dobrej nemocnici byť. Všetko je to teraz nové, nové postele, nemusím si nosiť žiadne hygienické potreby. Páči sa mi to takto moderne urobené.
  Ján Kováčik, Kovarce, okr. Topoľčany

 • Na interné oddelenie ma priniesla záchranka s akútnou bolesťou na hrudi. Veľmi boli všetci milí, ochotní, previezli ma okamžite na viaceré vyšetrenia. Teraz sa už cítim dobre. Je tu veľmi dobrá starostlivosť. Čisto je tu. Každú chvíľu sú pri mne, či je všetko v poriadku. Cítim sa tu v dobrých rukách. Všetko sa to tu veľmi na oddelení teraz zlepšilo.
  Edita Rybanská, Urmince pri Topoľčanoch

 • Na tomto oddelení som bola viackrát hospitalizovaná. Konečne to teraz všetko opravili a je to fajn. WC aj sprchy sú čisté a vynovené. Personál je príjemný. Aj strava je dobrá. Izba mi maximálne postačuje. O všetkom som od personálu informovaná. Všetci sú ochotní. Bola som tu s vysokým tlakom a bolesťou na hrudi, ale už mi je lepšie.
  Alžbeta Hlavinová, Topoľčany

Kontakty

Nemocnica Svet zdravia Topoľčany
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

+421 38 / 38 24 458, +421 38 / 38 24 459

Oddelenie sa nachádza v pavilóne LP 180 na 1.poschodí.
Návštevné hodiny
Pondelok:          14:00 – 16:00
Utorok:               14:00 – 16:00
Streda:               14:00 – 16:00
Štvrtok:              14:00 – 16:00
Piatok:               14:00 – 16:00
Sobota:              14:00 – 16:00
Nedeľa:              14:00 – 16:00