Aktuality, Svet Zdravia, Michalovce    24.06.2019

II. LAPAROSKOPICKÝ WORKSHOP V NNG MICHALOVCE

Prvé vyšetrenie sentinelovej lymfatickej uzliny s využitím ICG pri endometrálnom karcinóme na Slovensku v NNG Michalovce.

Po veľmi úspešnom podujatí, ktoré sa konalo v apríli v NsP Rimavská Sobota (I. LSK workshop pod vedením MUDr. Tibora Bielika, PhD a prim. MUDr. Ondreja Balca) sa v NNG Michalovce uskutočnil v poradí druhý laparoskopický workshop v dňoch 30. až 31.05.2019, kde sa pod vedením MUDr. Marcela Vanča, PhD. a MUDr. Jána Bujňáka, PhD. zišlo 10 vybraných odborníkov z celej siete Svet Zdravia.

Na tomto workshope bolo prvýkrát odprezentované vyšetrenie sentinelovej lymfatickej uzliny za použitia ICG a systému OLYMPUS pri laparoskopickej operácii karcinómu endometria. U pacientiek s karcinómom endometria, cervixu a vulvy realizácia výkonov s vyšetrením sentinelovej (strážnej) uzliny prispieva k znižovaniu pooperačnej morbidity a mortality. Výkon je  jednoduchší po časti praktickej a zároveň jeho časová náročnosť je oveľa menšia oproti radikálnemu výkonu.

Ďalšia časť kurzu bola venovaná nácviku praktických zručností pri laparoskopicky asistovanej vaginálnej hysterectomii, totálnej laparoskopickej hysterectomii, myomectomii a ďalej boli demonštrované aj základy endosutúry. Operácie boli realizované pomocou najmodernejších, v súčasnej dobe dostupných prístrojov na trhu.

MUDr. Marcel Vančo, PhD. vyštudoval lekársku fakultu UK v Bratislave. Špecializačnú skúšku v odbore gynekológia a pôrodníctvo 1. stupňa absolvoval počas svojho pôsobenia v NsP Žiar nad Hronom. Od roku 2003 pracuje v KZ a.s. Masarykovej nemocnici v Ústi nad Labem na gynekologicko pôrodnickej klinike, kde absolvoval špecializačnú skúšku 2. stupňa, subšpecializáciu v odbore onkológia v gynekológii a zároveň obhájil akademický titul PhD.. Pôsobí ako vedúci lekár a školitel: laparotomickej, vaginalnej a miniinvazivnej chirurgie (laparoskopia, robotická chirurgia) v  gynekológii a onkogynekológii. Je školiteľ na robotické systémy Da Vinci v onkogynekologii. Centrum a klinika je výukovým pracoviskom pre strednú a východnú Európu. Jeho tím v pravidelných intervaloch poskytuje praktickú a teoretickú výučbu pre medzinárodné tímy operatérov.

MUDr. Ján Bujňák, PhD. vyštudoval lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach. Špecializačnú skúšku v odbore gynekológia a pôrodníctvo 1. a 2. stupňa absolvoval počas svojho pôsobenia v NsP Trebišov a zároveň obhájil akademický titul PhD. Špecializačnú skúšku v odbore onkológia v gynekológii absolvoval v roku 2018. V súčasnosti pracuje ako hlavný lekár pre gynekológiu a pôrodníctvo spoločnosti Svet Zdravia a vedie onko-gynekologický tím michalovskej nemocnice. Špecializuje sa na onkogynekológiu a mammárnu chirurgiu.

GalériaĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 19.07.2019

Stý odber pána Kača

Pán Dionýz Kačo pracuje v trebišovskej nemocnici od roku 1986. Práci zdravotníckeho pracovníka zasvätil celý život a aj po toľkých rokoch strávených pri lôžku na oddelení  a medzi pacientmi nestráca na empatii, chuti do práce a dobrej nálade, ktorou je známy medzi svojimi kolegami i pacientami.

Aktuality 17.07.2019

Svetový deň darcov krvi

Bezpečná krv pre všetkých – toto bol tohtoročný slogan pre Svetový deň darcov krvi, ktorý sa konal 14.6.2019

Aktuality 17.07.2019

Urobme svet krajším

Naša nemocnica bola poctená vzácnou návštevou detí z detského tábora pod vedením rehoľnej sestry. Pre našich pediatrických a geriatrických pacientov pripravili krásne, ručne vyrobené darčeky, ktoré osobne odovzdali na každom oddelení.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 20% zľava

VIAC INFO