Aktuality, Žiar nad Hronom    26.09.2019

Hygiena rúk

Svetová zdravotnícka organizácia je iniciátorom globálnych výziev k zlepšeniu hygieny rúk už od roku 2009. Sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare prijali túto výzvu a aktívne sa zapájajú do aktivít medzinárodnej kampane.

Svetová zdravotnícka organizácia je iniciátorom globálnych výziev k zlepšeniu hygieny rúk už od roku 2009. Sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare prijali túto výzvu a aktívne sa zapájajú do aktivít medzinárodnej kampane.

Tieto aktivity sú zamerané nielen na zdravotníckych pracovníkov, ale aj širokú verejnosť.

V zdravotníckych zariadeniach hygiena rúk zohráva kľúčovú úlohu v prevencii nemocničných nákaz. V komunitnom prostredí platí tiež, že čisté ruky sú základom zdravia.

Zaškoliť širokú verejnosť o hygiene rúk a jej správnej technike sme mali možnosť v rámci trojdňovej akcie zameranej na zdravie, bezpečnosť a enviroment „HSE Week” v spoločnosti Nemak Slovakia s r.o. Akcia prebiehala v dňoch 17. – 19. septembra 2019.

K dispozícii boli pripravené edukačné materiály o správnych postupoch v hygiene rúk, PC prezentácia zameraná na deti a rodičov a za pomoci UV lampy si zamestnanci firmy Nemak Slovakia s r.o. mali možnosť overiť správnosť techniky umývania rúk pod UV svetlom.

Práca s UV lampou prináša nový rozmer v kontrole hygieny rúk. Jej využívanie v edukácii o hygiene rúk možno prirovnať k porekadlu „Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“.

Možno skonštatovať, že pre zamestnancov firmy Nemak bola práca s UV lampou zaujímavá skúsenosť, a môžeme veriť, že prinesie očakávané osvojenie si správnej techniky hygieny rúk.

GalériaĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 18.10.2019

Stretnutie zamestnancov Nemocnice novej generácie Michalovce

Aj tento rok Nemocnica novej generácie Michalovce zorganizovala stretnutie zamestnancov nemocnice, na ktorom sme zhodnotili progres nemocnice za posledné obdobie.

Aktuality 14.10.2019

Žiarska nemocnica zrekonštruovala oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom vyše dva mesiace rekonštruovala svoje priestory a pripravila nové zázemie pre pacientov a zamestnancov oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM).

Aktuality 11.10.2019

Pozvánka na Deň otvorených dverí psychiatrickej ambulancie

Nemocnica Svet zdravia Trebišov a Liga za duševné zdravie Vás pozývajú na deň otvorených dverí psychiatrickej ambulancie 14. októbra 2019.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO