Aktuality, Svet Zdravia, Stropkov    06.04.2016

Hlas a ochorenia hlasiviek

Hlas je každodennou súčasťou života človeka, pretože mu umožňuje komunikáciu s inými ľuďmi. Podobne ako odtlačky prstov je ľudský hlas jedinečný. 

Je to zvuk vznikajúci prúdením vzduchu z pľúc cez hrtan. V hrtane sa nachádajú hlasivky (lat. plicae vocales), dva pruhy hladkej svaloviny, ktorých kmitaním tento zvuk vzniká. Zvuk potom prechádza hltanom, nosom a dutinou ústnou, ktoré dávajú zvuku rezonanciu. Zvuk hlasu každého človeka je jedinečný a závisí od veľkosti a tvaru hlasiviek, ako aj veľkosti a tvaru hltana, nosa a dutiny ústnej.

Postihnutím ktorejkoľvek z týchto oblastí môže dôjsť k zmene hlasu. Pri postihnutí nosovej dutiny, napríklad pri prekážke v nose, je typický takzvaný nosový hlas (rinolália). Pri prekážke v dutine ústnej vzniká takzvaná knedlíková reč. Najčastejšie ale zmenu hlasu spôsobujú ochorenia hlasiviek.

Etiológia

Príčiny ochorenia hlasiviek sú rôzne. Môže to byť presílenie hlasiviek z nadmerného rozprávania, kriku, spevu, častého odkašliavania, fajčenia ako aj  inhalácie (vdychovania) rôznych dráždivých látok. Medzi ďalšie príčiny ochorenia hlasiviek patria zápaly, benígne alebo malígne lézie hlasiviek, ochrnutie hlasivie.

Ochorenia hlasiviek

  • Zápal hrtana (laryngitída) – prejavuje sa zachrípnutím alebo stratou hlasu, bolesťou hrdla. Vzniká najčastejšie v dôsledku vírusovej alebo bakteriálnej infekcie, inhaláciou dráždivých látok, pri GER (gastroezofageálnom refluxe), popáleninách hrtana.
  • Benígne lézie (útvary) na hlasivkách – polypy a spevácke uzlíky sú vyklenutia na hlasivkách, ktoré vznikajú v mieste najväčšieho tlaku pri kontakte hlasiviek pri tvorbe hlasu. Hlas je zachrípnutý, hlboký a niekedy môže byť dýchavičný.
  • Malígne lézie na hlasivkách – karcinómy, predstavujú veľmi závažne ochorenia hlasiviek. Dlhodobé zachrípnutie, bolesť hrdla, zápach z úst, pocit prekážky v hrdle, bolestivé prehĺtanie alebo aj sťažené dýchanie sú veľmi doležitými príznakmi tohto ochorenia. Včasná diagnostika je možná vtedy, ak venujeme svojmu hlasu pozornosť.  Preto je nevyhnutné načúvať svojmu hlasu a rýchlo reagovať na akúkoľvek jeho zmenu.
  • Paréza hlasiviek (ochrnutie) – vzniká vtedy, keď sa jedna alebo obe hlasivky nehýbu správne a hlasová štrbina sa neotvára alebo neuzatvára úplne. Toto ochorenie sa môže prejaviť ako relatívne mierne (zachrípnutie) až život ohrozujúci stav (dusenie). Ďalšími príznakmi môžu byť kašeľ, pocit sťaženého hĺtania, zabiehanie stravy do dolných dýchacích ciest. Parézu hlasiviek môžu spôsobiť: úrazy hlavy, krku a hrudníka, iatrogénne poškodenie (operácie v oblasti krku a hrudníka), tumory hrtana, tumory pľúc a štítnej žľazy, niektoré neurologické ochorenia ako skleróza multiplex alebo Parkinsonova choroba, ako aj vírusové ochorenia hrtana.

Symptómy

  • Zachrípnutie (dysfónia), strata hlasu (afónia)
  • Kašeľ
  • Problémy s prehĺtaním, pocit prekážky v hrdle
  • Dušnosť

Diagnostika

Pri akomkoľvek zachrípnutí alebo zmene hlasu, ktoré trvajú dlhšie ako 2 týždne, je nevyhnuté vyšetrenie lekárom. Základnym predpokladom včasnej diagnostiky ochorenia hlasiviek (predovšetkým malígnych nádorových ochorení) je okrem dôkladnej anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia kompletné otorinolaryngologické vyšetrenie. Základnou metódou na vyšetrenie hlasiviek je priama alebo nepriama laryngoskopia. Nepriama layngoskopia sa robí za pomoci laryngeálneho zrkadielka. Priama laryngoskopia sa robí pomocou rigídneho (tuhého) alebo flexibilního (ohybného) laryngoskopu. Pri vyšetrení si všímame veľkosť, tvar, sfarbenie hlasiviek, pohyb hlasiviek pri fonácii (tvorbe hlasu). Najmodernejšou metódou na vyšetrenie hybnosti hlasiviek je stroboskopická laryngoskopia, pri ktorej sa pomocou mikrokamery môžu zachytiť aj najjemnejšie poruchy hlasiviek. Táto vyšetrovacia metóda je mimoriadne dôležitá najmä u profesionálov ako sú napríklad herci, speváci, moderátori a podobne.

Liečba

Liečba ochorení hlasiviek závisí od etiológie.
Presílenie hlasiviek napr. z nadmerného kriku alebo spevu si vyžaduje hlasový kľud a šetrenie, tzn. rozprávať, len ak je to nevyhnutné, dostatok tekutín na zvlhčovanie dýchacích ciest, nekloktať, zvlhčovať vdychovaný vzduch, vyhýbať sa situáciam, pri ktorých sa napínajú hlasivky ako šepot, krik, plač, spev, nefajčiť, hlasové cvičenia.
Pri zápalových ochoreniach sa využíva medikamentózna liečba (antiedematózna liečba, antibiotiká).

Pri benígnych alebo malígnych léziach sa využíva chirurgická liečba. Laryngomikrochirurgia je operácia hrtana pod mikroskopickou kontrolou, pri ktorej sa odstraňujú benígne lézie hlasiviek a hrtana, odoberá sa histologická vzorka pri podozrení na malígne nádorové ochorenia. V prípade diagnostikovania zhubného nádoru hlasiviek sa podľa rozsahu a biologickej povahy tumoru rozhodne o ďalšom terapeutickom postupne. Chirurgická liečba nádorov  zahŕňa odstránenie hlasivky (chordektómia), odstránenie časti alebo celého hrtana (parciálna a totálna laryngektómia). Z ďalších metód do úvahy pripadá rádioterapia a chemoterapia.

Na záver

Ochorenia hlasiviek môžu spôsobiť zmenu hlasu, a teda môžu ovplyvniť schopnosť komunikácie. Najčastejšie sa jedná o zápaly hlasiviek, hlasivkové polypy alebo uzlíky. Častou príčinou je aj presílenie pri nadmernom užívaní hlasiviek. Symptómy zahŕňajú zachrípnutie, hlboký hlas, pokašlivanie, zhoršené prehĺtanie. Akékoľvek zachrípnutie, ktoré trvá dlhšie ako 2 týždne je podozrivé a pacient by mal preto navštíviť lekára.

MUDr. Telepovská Martina
otorinolaryngológ
Nemocnica Svet zdravia TrebišovĎalšie príspevky, ktoré by Vás mohli zaujímať

Aktuality 04.12.2019

Vianočná kvapka krvi v michalovskej nemocnici

Aktuality 26.11.2019

Topoľčianska nemocnica vynovila lôžkovú časť pôrodnice

Nemocnica Svet zdravia Topoľčany posledné týždne rekonštruovala svoje priestory, investovala vyše 61-tisíc eur a komplexne vynovila lôžkovú časť gynekologicko-pôrodníckeho a novorodeneckého oddelenia. Pre budúce mamičky zároveň pripravila nové priestory, ktoré budú využívané pre kurzy predpôrodnej prípravy. Dnes vynovené časti slávnostne symbolicky otvorila.

Aktuality 22.11.2019

Zemplínsky deň ošetrovateľstva 2019

Ôsmy ročník Zemplínskeho dňa ošetrovateľstva sa niesol v téme: Multiodborová spolupráca záruka kvality ošetrovateľskej starostlivosti.

Odoberajte novinky e-mailom

 

PROCARE LEKÁR 24

Možnosti riešenia vašich zdravotných komplikácií doma a v zahraničí

 

Teraz 25% zľava

VIAC INFO