Služby

 • Diagnostika a liečebné metódy

  Hepatobiliárne centrum sa venuje chorobám pečene, žlčového systému a pankreasu.

  Čo sa týka pečene, sú to najmä alkoholová choroba pečene, nealkoholová tuková choroba pečene, vírusové hepatitídy a ďalšie chronické choroby. Druhou skupinou pečeňových chorôb sú ložiskové procesy v pečeni, bežné cysty, nezhubné a zhubné nádory, ktoré vznikajú priamo v pečeni, alebo ktoré sú metastázami iných nádorov v organizme.

  Okrem pečeňových chorôb sa centrum venuje žlčovému systému, najbežnejšie sú to žlčové kamene a chorobám pankreasu, najmä chronickej pankreatitíde a nádorom pankreasu.

  Michalovské centrum má najmodernejšie špičkové vybavenie najnovšej generácie.

  Diagnostické a liečebné metódy:

  • endoskopia: ezofágo-gastro-duodénoskopia, elastická ligácia pažerákových varixov, urgentná endoskopia
  • sonografia: ultrazvukové vyšetrenie orgánov brušnej dutiny, meranie prietokov, elastografia, sonografia s navigáciou pomocou CT alebo MRI (fúzia zobrazení)
  • endosonografia: kombinácia endoskopie a sonografie, pri ktorej sa vykonáva sonografia zvnútra tráviacej trubice a vyšetrujú sa hrudné a brušné orgány: stena pažeráka, žalúdka a dvanástnika, pankreas, žlčový systém, brušné lymfatické uzliny a cievy
  • punkcie a biopsie: vypúšťanie ascitu, pankreatickej pseudocysty, endoskopické biopsie, ultrazvukom riadená biopsia tkaniva pečene a ložísk v pečeni, biopsia nádorov v stene pažeráka, žalúdka a dvanástnika, biopsia pankreasu, biopsia lymfatických uzlín v hrudníku a v bruchu
  • infúzna liečba
 • Alkoholová choroba pečene

  Alkoholové poškodenie pečene má rozličné formy. Pri akútnom poškodení nastáva masívny rozpad pečeňových buniek a zápal v pečeni – alkoholová hepatitída. Jej ťažká forma vedie k akútnemu zlyhaniu pečene a priamo ohrozuje život. Pri dlhodobom poškodzovaní pečene nadmerným (aj nárazovým) pitím alkoholických nápojov prechádza alkoholová choroba pečene štádiami, ako je alkoholová steatohepatitída, fibróza a cirhóza pečene.

  Komplikácie cirhózy pečene obmedzujú chorého a skracujú život. Medzi najzávažnejšie patrí nahromadenie tekutiny v bruchu (ascites), pažerákové varixy s rizikom veľkého krvácania, porucha výživy, pokles bielych a červených krviniek, porucha mozgových funkcií (encefalopatia) a rakovina pečene.

  Liečba využíva mnohé postupy na spomalenie a zvrátenie nepriaznivého vývoja choroby. Okrem širokej škály liekov je to vypúšťanie ascitu, elastická ligácia pažerákových varixov, rádiofrekvenčná ablácia (RFA) alebo trans-artériová chemoembolizácia (TACE) zhubného nádoru, či transplantácia pečene. Prvoradým predpokladom úspechu pri alkoholovej chorobe pečene však nie sú lieky, ale odstránenie príčiny – úplná a trvalá abstinencia.

 • Nealkoholová tuková choroba pečene

  Nealkoholová tuková choroba pečene sa označuje za jednu z neinfekčných epidémií 21. storočia. Jej výskyt prudko narastá rovnako, ako narastajú jej tri hlavné príčiny: obezita, cukrovka a porucha metabolizmu tukov.

  Ľahká forma sa nazýva steatóza pečene a znamená nadmerné spracovávanie a ukladanie tuku v pečeňových bunkách vo forme kvapôčok. Ak sa pri sonografii zistí „veľká biela pečeň“ a je súvislosť s obezitou, cukrovkou či tukovou poruchou, steatóza je vysoko pravdepodobná. Ťažšia a agresívnejšia forma je nealkoholová steatohepatitída (NASH). Pri nej už bývajú zvýšené hodnoty pečeňových testov a okrem zápalu v pečeni môže prebiehať aj väzivovatenie, steatofibróza. Po viacročnom období (15-20 rokov i viac) sa môže vyvinúť cirhóza pečene a komplikácie, podobne ako pri alkoholovej chorobe pečene.

  Liečba spočíva v prvom rade v liečbe základnej choroby. Ľudia s obezitou (BMI > 30) alebo nadváhou (BMI 25-30) majú v priebehu mesiacov schudnúť na normálnu hmotnosť. Pacienti s cukrovkou majú docieliť úplnú kompenzáciu cukrovky schudnutím, diétou, liekmi či inzulínom. Porucha tukového metabolizmu (hypercholesterolémia, hyperlipidémia) sa má takisto čo najviac upraviť stravovaním a liekmi.

 • Komplexný manažment pacientov

  Komplexný manažment zahŕňa poradenstvo, diagnostiku, ambulantnú liečbu, jednodňové výkony a ošetrenie, ústavnú starostlivosť aj dlhodobé sledovanie pacientov.

  Hepatologické centrum tvorí:

  • hepatologická ambulancia, kde prebieha základná starostlivosť o pacienta – klinické vyšetrenie, odber krvi, brušná sonografia, endoskopia. Sem môžu posielať pacientov všeobecní lekári, ale aj iní špecialisti
  • posteľová časť, kde pacienti ostávajú menej ako 12 hodín po výkonoch, ako sú biopsie, punkcie, či po podaní infúzie
  • centrum úzko spolupracuje s oddelením vnútorného lekárstva, chirurgickým, infektologickým oddelením a s onkologickým centrom

  Všetko je sústredené v rámci areálu nemocnice, čo ponúka možnosť vysokej súčinnosti a efektívnosti pri starostlivosti o pacientov.