O nás

HTO je ako nelôžkové oddelenie  súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek nemocnice. Svoju činnosť vykonáva v rámci liečebno–preventívnej činnosti a  poskytuje odborné služby pre lôžkové oddelenia a ambulancie Všeobecnej Nemocnice v Žiari nad Hronom, ambulancie primárneho kontaktu a špecializované ambulancie okresov Žiar nad Hronom a Žarnovica. Na úseku darcovstva krvi úzko spolupracuje s nemocnicou v Rimavskej Sobote, ktorá je jeho spracovateľským centrom.
Hematológia a transfuziológia je samostatný medicínsky odbor dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich a súvisiacich zložiek. Hematológia ako klinicko-laboratórny odbor sa komplexne zaoberá chorobami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane úzko asociovaných systémov.
Transfuziológia je výrobným, laboratórnym a klinickým odborom komplexne sa zaoberajúcim produkciou, indikáciou a využitím krvných prípravkov na liečebné účely – hemoterapiou.

Liečebné možnosti a výkony

  • Oddelenie sa spolu so SČK podieľa na výchove a nábore darcov krvi.
  • Zabezpečuje starostlivosť o darcov krvi a zložiek z krvi.
  • Vykonáva odbery krvi pre alogénne transfúzie.
  • Vytvára a spravuje register darcov krvi a zložiek z krvi.
  • Vykonáva laboratórne vyšetrenia hematologické a imunohematologické podľa požiadaviek oddelení a ambulancií, ako aj imunohematologické vyšetrenia pred každou transfúziou krvi.
  • Hematologická ambulancia sa stará o pacientov s hematologickými ochoreniami.