Hematologicko-transfúziologické oddelenie

 • Darovanie krvi

  Darovaním krvi odovzdáva dobrovoľný darca „dar života“, pomáha zachrániť ľudský život.

 • Bezpečnosť

  Pri odbere krvi sa používa jednorazový zdravotnícky materiál, akýkoľvek prenos infekcie je vylúčený.

 • Profesionálny prístup personálu

  Personál sa podieľa na procese bezpečnej hemoterapie, transfúzie, monitorovaní liečby a stanovení prognózy ochorení.

 • Imunohematologické laboratórium

  Pre pacienta zabezpečujeme kvalitnú, presnú a správnu laboratórnu diagnostiku v čase zodpovedajúcom potrebám.

 • Hematologická ambulancia

  Vykonáva klinické a laboratórne vyšetrenia a na ich základe zabezpečuje diagnostiku a liečbu pacientov s ochorením krvi.

Služby

 • Úsek darcov krvi

  Úsek zabezpečuje nábor bezpríspevkových darcov krvi v spolupráci so SČK, ich evidenciu, vyšetrenie, samotný odber krvi, ako aj  občerstvenie pre darcov.

  Viac...
 • Krvná banka s laboratóriom

  Jej náplňou je zabezpečenie primeraného množstva a druhu transfúznych prípravkov, ich racionálne využitie, spoľahlivej a bezpečnej hemoterapie.

  Viac...
 • Hematologická ambulancia

  Vykonáva klinické a laboratórne vyšetrenia a na ich základe zabezpečuje diagnostiku, liečbu, depistáž a dispenzarizáciu pacientov s ochoreniami krvi.

  Viac...

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Eva Sucháčová
  primár

  Štúdium na JLF UK Bratislava v Martine ukončila v roku 1985. Špecializáciu v odbore hematológia a transfúziológia získala v roku 1996. V nemocnici pracuje od novembra 2017 ako lekár na hematologickej ambulancii a súčasne aj ako primár hematológie a transfúziológie.

  Viac...
 • Mgr. Ivana Šoltésová
  vedúca laborantka

  V roku 2011 ukončila vysokoškolské štúdium na Vysokej škole Sv. Alžbety v Bratislave v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Prax začala v roku 1998 prácou na oddelení klinickej mikrobiológie. Pozíciu vedúcej laborantky HTO vykonáva od roku 2015.

  Viac...
 • Zdenka Zimanová
  zdravotná sestra

  Strednú zdravotnícku školu vo Zvolene ukončila v roku 1983. Na hematologicko-transfúziologickom oddelení nemocnice v Žiari nad Hronom pracuje od roku 1997. V súčasnosti vykonáva prácu zdravotnej sestry na hematologickej ambulancii a odberovej sestry u darcov krvi.

  Viac...

Poďakovania

 • Vždy som chcela darovať krv. V lete som mala konečne 18, tak som dnes došla prvýkrát. Mamka pracuje v nemocnici, tak so videla, aké je to dôležité. Aj otec daroval krv, takže idem v jeho krokoch.
  Natália Šedivcová, Žiar nad Hronom

 • Som zamestnancom nemocnice, pracujem na OAIM ako lekárka. Dnes som tu prvýkrát ako darca. Krv darujem z vlastného presvedčenia, lebo vidím aj na našom oddelení, ako to ľudia potrebujú pre záchranu života. Pri akútnych stavoch je to potrebné. Medzi mojimi kolegami je to časté, viacero z nich daruje krv, takže podporuje to aj tímového ducha.
  Veronika Sedliaková, Hliník nad Hronom, okr. Žiar nad Hronom

 • Motív darovať krv prišiel od môjho manžela, lebo on je pravidelným darcom krvi, tak stiahol aj mňa. Dnes som tu deviatykrát. Pred odberom pijem viac tekutín, nejem mliečne výrobky, ináč nič špeciálne. Po odbere sa cítim veľmi dobre. V kombinácii s dňom voľna je to spojenie príjemného s užitočným.
  Michaela Juhaňáková, Žiar nad Hronom

 • Zatiaľ som len druhýkrát na odbere. Kamarátova manželka potrebovala krv, tak som došiel darovať krv. Navyše mám dobrú skupinu, 0 negatív, takže môžem darovať hocikomu. Už ma aj volali, že potrebujú. Pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú vnímam ako veľmi dôležité.
  Maroš Štefanka, Hrabičov, okr. Žiar nad Hronom

 • Chcel som už dávno darovať krv, takže hneď dva týždne po mojej osemnástke som došiel a dnes som tu už štvrtýkrát. Máme to v rodine, môj dedo, otec aj brat chodievajú darovať krv. Chcem takto pomôcť ľuďom. Možno sa mi to raz vráti. Nikdy človek nevie, čo sa prihodí.
  Marcel Juriga, Žiar nad Hronom

 • Mám už bronzovú aj striebornú plaketu. Dnes som tu 27. krát. Už ako mladý som sa rozhodol, že budem darovať krv. Takže, ak nie je žiaden zdravotný problém, tak sa snažím prísť pravidelne. Športujem, zdravo sa stravujem. Keď sa dá, tak každé tri mesiace chodím.
  Jozef Urgela, Trnavá Hora, okr. Žiar nad Hronom

Praktické rady

Kontakty

Nemocnica Svet zdravia Žiar nad Hronom
Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom
Oddelenie HTO sa nachádza v areáli nemocnice v samostatnej budove bloku C, prízemie vľavo so samostatným vchodom z boku.
Telefonické kontakty:
Hematologická ambulancia:                                         045 6709 kl. 421
Vedúca laborantka:                                                        045/6709 kl. 400
Imunohematológia – krv. skupiny, krížové skúšky:  045/6709 kl. 422
Harmonogram odberov ↓