Hematologicko-transfúziologické oddelenie Vranov nad Topľou

 • Darovanie krvi

  Darovaním krvi – týmto jednoduchým a prospešným krokom odovzdáva dobrovoľný darca „dar života“, pomáha zachrániť ľudský život.

 • Bezpečnosť

  Pri odbere krvi sa používa jednorazový zdravotnícky materiál, akýkoľvek prenos infekcie je vylúčený.

 • Profesionálny prístup personálu

  Odborný personál sa podieľa na procese bezpečnej hemoterapie, transfúzie, monitorovaní liečby a stanovení prognózy ochorení.

 • Imunohematologické laboratórium

  Pre pacienta zabezpečujeme kvalitnú, presnú a správnu laboratórnu diagnostiku v čase zodpovedajúcom klinickým potrebám.

Služby

Hematologicko-transfúziologické oddelenie tvoria:

 • Úsek darcov krvi

 • Úsek výroby a spracovania krvi

 • Krvná banka

 • Imunohematologické laboratórium

Náš tím špecialistov

 • MUDr. Kamil Diľ
  primár

  Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 1999. Od roku 2002 pracuje na hematologicko-transfúziologickom oddelení vo Vranove nad Topľou, kde v súčasnosti pôsobí ako primár.

  Viac...
 • MUDr. Beáta Pacanová
  lekár

  Po ukončení LF UPJŠ v Košiciach nastúpila na interné oddelenie. Po atestácii začala pracovať na hematologicko-transfúziologickom oddelení, kde aktuálne pôsobí ako zástupca primára.

  Viac...
 • Mgr. Mária Kaščáková
  vedúci zdravotnícky laborant

  Na oddelení pracuje od roku 1988. Pôsobí ako garant pre tento odbor vo Vranovskej nemocnici a od roku 2012 aj ako vedúci zdravotnícky laborant hematologicko-transfúziologického oddelenia.

  Viac...
 • MUDr. Drahomír Duchoň
  lekár

  Po ukončení lekárskej fakulty UK v Prahe nastúpil na interné oddelenie. Od roku 1995 pôsobí na hematologicko-transfúziologickom oddelení. Absolvoval atestáciu z internej, hematológie a transfúziológie.

  Viac...
 • MUDr. Lenka Prigancová
  lekár

  Po ukončení štúdia na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od roku 2017 pôsobí na hematologicko-transfuziologickom oddelení. Je zaradená v špecializačnej príprave v odbore hematológia a transfúziológia.

  Viac...
 • Marta Kaščáková
  zdravotnícky laborant so špecializáciou

  Laboratórnu prax začala v roku 1988 na hematologicko-transfúziologickom oddelení vo Vranovskej nemocnici. Na oddelení v súčasnosti pracuje ako zdravotnícky laborant so špecializáciou.

  Viac...
 • Monika Olexová
  zdravotnícky laborant so špecializáciou

  SZŠ v Prešove ukončila v roku 1982 a nastúpila do Vranovskej nemocnice na hematologicko-transfúziologické oddelenie ako zdravotnícky laborant. V roku 1995 absolvovala špecializáciu z hematológie.

  Viac...
 • Zuzana Vojteková
  zdravotnícky laborant so špecializáciou

  SZŠ v Košiciach odbor zdravotnícky laborant ukončila v roku 1994.  V roku 2001 ukončila špecializáciu v odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziologii na SZU v Bratislave.

  Viac...
 • Bc. Michal Tiňo
  zdravotnícky laborant

  Ukončil SOŠ v Trebišove – odbor biotechnológia-farmakológia v roku 2014. Od roku 2018 pracuje na hematologicko-transfúziologickom oddelení vo Vranovskej nemocnici ako zdravotnícky laborant.

  Viac...
 • Bc. Mária Cabovská
  sestra

  V roku 1977 ukončila gymnázium vo Vranove nad Topľou. SZŠ v Prešove ukončila v roku 1991 ako detská sestra. Ošetrovateľskú prax začala v roku 1991 na hematologicko-transfúziologickom oddelení vo Vranovskej nemocnici.

  Viac...
 • Mgr. Iveta Čižmárová
  sestra

  V roku 1979 ukončila KSZŠ v Košiciach v odbore zdravotná sestra. Od roku 1990 pracuje na hematologicko-transfúziologickom oddelení vo Vranovskej nemocnici. V roku 1994 získala osvedčenie sestry na prácu v hematológii a transfúziológii.

  Viac...
 • Bc. Milada Pristašová
  sestra

  Ukončila SZŠ v Humennom ako detská sestra v roku 1989. Ošetrovateľskú prax začala v roku 1989 na internom oddelení vo Vranovskej nemocnici. Od roku 2007 pracuje na hematologicko-transfúziologickom oddelení ako sestra.

  Viac...
 • Mgr. Jana Bavoľarová
  sestra

  Stredoškolské vzdelanie ukončila v roku 1986 v Michalovciach – odbor detská sestra. Magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo ukončila v roku 2011. Pôsobí na hematologicko-transfúziologickom oddelení ako sestra.

  Viac...
 • Viera Saxunová
  sestra

  sestra so špecializáciou

  Viac...
 • Darina Sotáková
  adm. prac., sanitár

  V roku 1976 ukončila obchodnú akadémiu vo Vranove nad Topľou. Od roku 2002 pracuje vo vranovskej nemocnici ako samostatný odborný referent, neskôr ako sanitár.

  Viac...

Poďakovania

 • Toto je môj 49. odber. Raz v 18-tich som to vyskúšal a potom som už pokračoval. Venujem sa turistike, bicyklujem, takže snažím sa udržiavať v kondícii. Robím to pre môj dobrý pocit a verím, že to aj ostatným pomôže.
  Peter Lukáč, Poša, okr. Vranov nad Topľou

 • Krv darujem už 37 rokov. Nakopla ma konkrétna situácia. Pracoval som v Prešove a kolega, ktorý bol účastníkom havárie mi povedal, že nie som človekom, keď nedarujem krv. Hneď na druhý deň som šiel a chodím dodnes. Dnes je to môj 150-ty odber. Aj ma viackrát volali, keď bolo treba. Každé tri mesiace som tu. Som zdravý našťastie, takže rád pomáham. Aj dnes darujem krv pre konkrétnu osobu.
  Ján Hreha, Hanušovce, okr. Vranov Topľou

 • Dnes je to môj 21. odber. Brat ma zavolal po prvýkrát, on už mal vtedy niekoľko odberov. Chcel vtedy len zistiť, akú mám krvnú skupinu, ale odvtedy ma to drží a chodím pravidelne. Som zdravý, takže to využívam.
  Radoslav Bača, Vranov nad Topľou

 • Kamarátka mala onkologické ochorenie, tak ma zavolali darovať krv a to ma naštartovalo. Dnes som tu 28-krát. Chcela som vtedy vedieť, či mám zdravú krv. Napokon ale aj mne darovali krv pri pôrode, tak som to aj chcela opätovne vrátiť. Ja ozaj rada darujem krv.
  Veronika Bankovičová, Vranov nad Topľou

 • Pravidelne darujem krv tretí rok. Som členkou klubu Vranovské vydry a väčšina z nás je darcami krvi. Máme v klube aj bronzovú medailu. Ja som bola v situácii, keď mi krv zachránila život pri pôrode, aj môjmu synovi. Takže je to aj prejav vďaky. Môj syn mi potom povedal v 18-tich sám od seba, že ide darovať krv. Bolo to pre mňa silné zadosťučinenie.
  Mirka Sobotová, Vranov nad Topľou

Praktické rady

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Vranov nad Topľou
M.R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou

+421 (0) 57 4865 429, 475

Oddelenie sa nachádza na prízemí  budovy A pavilónu.
Odberové dni
Utorok        06:00 – 09:00
Štvrtok        06:00 – 09:00
Piatok         06:00 – 09:00

Darcovia, podporte nás vo výrobe krvných doštičiek