Služby

Oddelenie tvorí hematologická ambulancia, imunohematologické laboratórium a transfuziologická časť, ktoré úzko spolupracujú.

 • Úsek transfuziologický

  Transfuziologická časť sa zaoberá  vyšetrovaním darcov krvi, spracovaním krvi. Poskytuje krvné prípravky pre pacientov v lôžkovej časti nemocnice a pre pacientov hematologickej ambulancie.

  Kontakty:

  • Kancelária darcov krvi: +421 (0) 53 4199 341
  • Imunohematologické laboratórium: +421 (0) 53 4199 122
  • Príjem materiálu: +421 (0) 53 4199 268

   
  Informácie pre darcov krvi

  Interval darovania

  • pre mužov každé 3 mesiace (v prípade potreby aj o 2 mesiace, maximálne 4x ročne)
  • pre ženy každé 4 mesiace (v prípade potreby každé 3 mesiace, maximálne 3x ročne)

   
  Prečo darovať krv

  • Je to prejav ľudskosti, ktorý môže pomôcť zachrániť ľudský život a teba urobí výnimočným hoci ostaneš neznámy
  • Nebolí ale trénuje ľudský organizmus na mimoriadne situácie spojené s veľkou stratou krvi
  • Prispieva k regenerácii organizmu – „vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek.
  • Dozvieš sa svoju krvnú skupinu
  • Vyšetrenie krvi pri odbere  je rozsiahlejšie a podrobnejšie ako pri bežnej preventívnej prehliadke, zameriava sa aj na zachytenie krvou prenosných infekcií. Často sa pri takomto vyšetrení odhalia ochorenia, o ktorých potenciálny darca ani nevie
  • Dokonalé víťazstvo je zvíťaziť nad sebou, pretože keď celkom premôžeš seba, všetko ostatné prekonáš už ľahko

   
  Kto môže darovať krv

  • vek: 18 – 60 rokov, od 17 do 18 rokov – so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu
  • telesná hmotnosť: > 50 kg
  • Hemoglobín: pre ženy ≥ 125 g/l
  • pre mužov ≥ 135 g/l
  • Tlak krvi: Systolický tlak krvi do 180 mm Hg
  • Diastolický tlak krvi do 100 mm Hg
  • Pulz: Pravidelný 50 – 110/min

   
  Kritériá trvalého vylúčenia darcu:

  • Srdcovo-cievne ochorenia
  • Ochorenia centrálnej nervovej sústavy
  • Krvácavé ochorenia
  •  Epilepsia
  • Ostatné systémové ochorenia, napr. metabolické, hematologické, imunologické, alergické, obličkové, pohlavné, tráviacej sústavy, dýchacej sústavy
  • Cukrovka
  • Rôzne infekčné ochorenia
  • Zhubné ochorenia
  • Prenosná špongioformná encefalopatia (PŠE) (napr. Creutzfeldova-Jakobova choroba, variantná Creutzfeldova-Jakobova choroba)
  • Vnútrožilové (i. v.) alebo vnútrosvalové (i. m.) užívanie drog
  • Príjemca xenotransplantátov
  • Rizikové sexuálne správanie

   
  Kritériá dočasného vylúčenia darcu:

  • Brucelóza
  • SARS
  • Osteomyelitída
  • Q-horúčka
  • Syfilis
  • Toxoplazmóza
  • Tuberkulóza
  • Reumatická horúčka
  • Horúčka vyššia ako 37 C
  • Chrípkové ochorenia
  • Malária
  • Zapadonílska horúčka
  • Tetovanie
  • Akupunktúra
  • Piercing
  • Vakcinácia
  • Transfúzia krvi
  • Malé chirurgické zákroky
  • Užívanie liekov a i.

   
  Pred odberom krvi:

  • Minimálne 6 hodín pred odberom nepiť alkohol!
  • 24 hodín pred odberom sa nevystavujte priveľkej psychickej a telesnej námahe, vynechajte tréningy a návštevu posilňovne
  • pred odberom vypite dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). Ráno pred odberom vypite 500 ml tekutín. Čierna káva je tiež povolená (okrem povinného pol litra čaju)
  • dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, čerství, po výdatnom spánku,
  • Na odber krvi nikdy nechoďte nalačno!

   
  Plakety prof. MUDr. J. Janského

  • Bronzová Janského plaketa – 10 bezplatných odberov krvi
  • Strieborná Janského plaketa – 20 bezplatných odberov krvi
  • Zlatá Janského plaketa:
   • ženy: 30 bezplatných odberov krvi
   • muži: 40 bezplatných odberov krvi
  • Diamantová Janského plaketa:
   •  ženy:60 bezplatných odberov krvi
   • muži:80 bezplatných odberov krvi

   
  Plakety prof. MUDr. J. Kňazovického

  • Kňazovického plaketa: ženy: 80 bezplatných odberov krvi
  • Kňazovického plaketa: muži: 100 bezplatných odberov krvi
 • Úsek hematologickej ambulancie

  Hematologická ambulancia sa zameriava na diagnostiku a liečbu  chorôb krvi, krvotvorných orgánov,  vrátane hematoonkologických ochorení a porúch zrážanlivosti krvi.

  tel. +421 (0) 53 4199 125

  Nadštandardné služby s priamou platbou za výkony= vyšetrenie pre vlastnú potrebu:

  • vyšetrenie krvnej skupiny, Rh systému, skríningu antierytrocytových protilátok
  • vyšetrenie vírusových nákaz ( anti- HIV, HbsAg-  antigén B- hepatitídy ,
  • anti-HCV – protilátky proti C hepatitíde) a  vyšetrenie na syfilis

   
  Informácie o úhrade za výkony poskytujeme priamo na pracovisku.

 • Imunohematologické laboratórium

  Pre pacienta zabezpečujeme kvalitnú, presnú a správnu laboratórnu diagnostiku v čase zodpovedajúcom klinickým potrebám.

  Vykonáva vyšetrenia krvných skupín, Rh systému, iných skupinových systémov, nepravidelných protilátok, virologické vyšetrenia, skúšku kompatibility, …