Hematologicko-transfúziologické oddelenie

 • Darovanie krvi

  Darovaním krvi – týmto jednoduchým a prospešným krokom odovzdáva dobrovoľný darca „dar života“, pomáha zachrániť ľudský život.

 • Bezpečnosť

  Pri odbere krvi sa používa jednorazový zdravotnícky materiál, akýkoľvek prenos infekcie je vylúčený.

 • Profesionálny prístup personálu

  Odborný personál sa podieľa na procese bezpečnej hemoterapie, transfúzie, monitorovaní liečby a stanovení prognózy ochorení.

 • Imunohematologické laboratórium

  Pre pacienta zabezpečujeme kvalitnú, presnú a správnu laboratórnu diagnostiku v čase zodpovedajúcom klinickým potrebám.

Liečebné možnosti/výkony

Hematologicko-transfúziologické oddelenie tvoria:

 • Úsek darcov krvi

  V zdravotníctve je akútny nedostatok krvi pre pacientov v ohrození života. Obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operácie, liečiaci sa pacienti, oni všetci potrebujú krv. Úsek zabezpečuje nábor bezpríspevkových darcov krvi v spolupráci s SČK, ich evidenciu, vyšetrenie, samotný odber krvi a občerstvenie darcov krvi.

 • Úsek výroby a spracovania krvi

  Zameriava sa na výrobu krvných prípravkov, erytrocytov a plazmy, kde pri výrobe bezleukocytových transfúznych výrobkov používame špeciálne krvné vaky s filtrom, ktorý dokáže odseparovať leukocyty z krvného prípravku. Plazmu zmrazujeme šokovo pri – 80 °C a špeciálne uskladňujeme pri viac ako – 30 °C.

 • Krvná banka

  Realizuje skladovanie krvi a krvných produktov s využitím v rámci nemocnice, hematologickej ambulancie a v nemocnici Hnúšťa, expedíciu transfúznych liekov na oddelenia, vedenie súvisiacej dokumentácie s IM vyšetreniami a hemoterapiou a nákup transfúznych liekov od Národnej transfúznej služby.

 • Imunohematologické laboratórium

  Vykonáva vyšetrenia krvných skupín, Rh systému, iných skupinových systémov, nepravidelných protilátok, virologické vyšetrenia, skúšku kompatibility, vyšetrenie z prenatálnych poradní.

Náš tím špecialistov

 • Dr. Med. Tamás Peter, PhD.

  Absolvoval štúdium na Univerzite Semmelweis Všeobecná lekárska univerzita v roku 1999. Ako vedecký pracovník pracoval na Katedre biochémie v rokoch 1999 až 2003 a následne v rokoch 2004 až 2010 na Katedre imunológie na Univerzite Dundee.

  Viac...
 • Miroslava Vengrínová

  Ukončila SZŠ v Banskej Bystrici ako zdravotnícky laborant v roku 2004. Laborantskú prax začala v roku 2007 na hematologicko-transfúziologickom oddelení v Spišskej Novej Vsi.

  Viac...

Poďakovania

 • Do hematologickej ambulancie chodím na kontroly pravidelne. Mala som málo hemoglobínu, tak to chcem mať pod kontrolou lekára. Nasadili mi liečbu a upravilo sa to. Všetko je dobré, prístup lekárov aj sestier je veľmi milý. Ale vidieť, že veľa ľudí je chorých, býva tu často veľa ľudí. Ale rýchlo to ide. Som spokojná.
  Mária Miková, 74 rokov, Rimavská Sobota

 • Našla som si hrčku na slabine, tak som šla preventívne na vyšetrenie krvi. Bola som z toho v strese, ale personál ma upokojil, všetci sú tu veľmi milí. S objednaním nebol problém. Uvažujem aj o darovaní krvi, keď všetko dobre dopadne, je to pekné ľudské gesto voči chorým.
  Beáta Poczosová, 25 rokov, Dubno, okr. Rimavská Sobota

 • Chodievam sem so svokrou, ktorá je onkologickou pacientkou. Máme tu pravidelné kontroly v hematologickej ambulancii, lebo je v domácej liečbe. Každé tri mesiace sem chodím pre výsledky. Vždy mi vyjdú v ústrety, nemusím čakať, tak som spokojná. A aj svokra si pochvaľuje. Nemáme v pláne ani dôvod hľadať inú zdravotnú starostlivosť.
  Katarína Doboš, 43 rokov, Dubovec, okr. Rimavská Sobota

Praktické rady

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota
Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

Oddelenie sa nachádza v samostatnej budove v areáli nemocnice (Hematologický pavilón), ktorý je umiestnený za Interným pavilónom.

Telefonické kontakty
Krvná banka: +421 (0) 47 5612 252
Vedúci laborant Miroslava Vengrínová: 0905 477 324
Objednávanie darcov krvi: 047/56 12 234, 0911 780 633

Oznam pre darcov krv – v piatok 09.09.2022 bude zrušený odber krvi z dôvodu účasti na imunohematologickom seminári

Ordinačné hodiny
Oddelenie pracuje v nepretržitej prevádzke.

Odberové dni
Pondelok: 07:00 – 10:00
Utorok: 07:00 – 10:00
Piatok: 07:00 – 11:00