Príprava na vyšetrenie

Pri vstupe na ambulanciu si pripravte platný preukaz poistenca, resp. európsky preukaz,  odporúčanie od Vášho obvodného gynekológa – pokiaľ prichádzate z inej ambulancie, resp. tehotenský preukaz.

Je potrebné vedieť posledný dátum Vašej menštruácie.

Prosíme pacientky, ktoré idú na gynekologické vyšetrenia, aby sa pred vyšetrením vymočili.

Dojčiace, imobilné a akútne pacientky vybavujeme prednostne.

Ošetrenie pacientiek, ktoré nie sú registrované na ambulancii, je možné za úhradu podľa aktuálneho cenníka.

Pacientky plánované na príjem prijímame priebežne po ohlásení sa na ambulancii.