Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Registračný formulár

Prílohy (životopis, motivačný list)

 
Max. file size: 384 MB.
Max. file size: 384 MB.
Súhlas so spracovaním OÚ(Required)

FAQ

 • Jedná sa o “jednorázový” projekt, alebo sa takéto granty budú udeľovať aj v ďalších rokoch?

  Ide o projekt, ktorý udeľujeme v každom roku  vybraným študentov medicíny.

 • Na získanie Grantu stačí absolvovanie iba 2 týždňovej stáže v mnou vybranej nemocnici Svet zdravia?

  Áno. Ale oceňujeme prístup medikov, ktorí majú záujem učiť sa čo najviac, preto privítame aj záujem študenta o stáže mimo povinných stáží.

 • Aký je časový postup pri Grante? Potenciálny nástup na stáž/začiatok tohto programu?

  • Študenti  sa môžu registrovať vyplnením registračného formuláru a zaslaním profilu a motivačného listu. Tak budú zaradení do databázy kandidátov na Grant.
  • S vybranými  študentami podpíšeme zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na štúdium a sme s nimi následne v individuálnom kontakte.
  • Začiatok prvej stáže bude vecou individuálnej dohody priamo s vedením vybranej nemocnice a zohľadnením možností v rámci štúdia.

 • Akým spôsobom prebieha stáž a aká je jej náplň?

  V rámci poskytnutia grantu študentovi očakávame, že minimálne všetky stáže, ktoré má absolvovať v daných ročníkoch štúdia na lekárskej fakulte (a pokiaľ to bude aj fakultou odobrené),  bude realizovať v jednej z našich nemocníc. Harmonogram či náplň stáže je určená fakultou. Pri stážach zohľadňujeme, aby jeden lekár nemal v rovnakom čase viac ako 1-2 študentov, aby sa im mohol dostatočne venovať a postupne ich zasväcovať do medicíny. Po skončení štúdia očakávame, že sa u nás zamestná ako lekár. Našim lekárom umožňujeme a podporujeme ich rozhodnutie ísť do špecializačného štúdia v rámci vopred dohodnutého odboru. Zároveň postupne rozširujeme portfólio vzdelávacích aktivít pre našich zamestnancov.