Geriatrické oddelenie

 • Liečba chronických chorôb

  Pomáhame prekonať pocit neistoty z neustále sa meniaceho stavu chronickej choroby a zlepšiť tak kvalitu života u pacientov od 19 roku života.

 • Zdravotná starostlivosť 24/7

  Vysoký dojem zanecháva príjemný, citlivý, vysoko odborný  prístup celého personálu. Záujem o pacienta, ochota a trpezlivosť sú na prvom mieste.

 • Profesionálny prístup personálu

  Vysoký dojem zanecháva príjemný, citlivý, vysoko odborný  prístup celého personálu. Záujem o pacienta, ochota a trpezlivosť sú na prvom mieste.

 • Dobrovoľníctvo

  Dobrovoľníci pacientom prinášajú ľudský kontakt a vypĺňajú im čas hospitalizácie rôznymi činnosťami. Pacienti tak majú jednoducho „Krajší deň”.

 • Zrenovované lôžkové oddelenie

  Klientom na oddelení zabezpečujeme liečivé a útulné prostredie. Ponúkame pobyt na nadštandardných izbách, hospitalizácie pre samoplatcov.

 • Multidisciplinárny prístup

  Správna liečebná stratégia si vyžaduje multidisciplinárny prístup s ohľadom na spektrum zdravotných, psychických a sociálnych problémov.

Služby

 • Diagnostika a ošetrovateľská starostlivosť

  Základnou činnosťou oddelenia je poskytovanie špecializovanej diagnostiky a komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti – vrátane geriatrickej rehabilitácie – pacientom s chronickým ochorením, multimorbiditou a komplikáciami chorôb.

  Viac...
 • Krajší deň

  Dobrovoľníci a dobrovoľníčky každý deň prinášajú na oddelenia a do pacientskych izieb pozitívnu atmosféru v prospech pacientov. Návštevy dobrovoľníkov sú prispôsobené predstavám a zdravotnému stavu pacientov.

  Viac...
 • Doplnkové informácie

  Návštevy pacientov sú povolené v zmysle poriadku oddelenia. Mimoriadne návštevy povoľuje primár. Oddelenie má vlastnú edukačnú, komunikačnú miestnosť, kde sa rodinní príslušníci majú možnosť stretnúť so svojimi blízkymi.

  Viac...

Náš tím špecialistov

 • Mgr. Ružena Bartalosová
  vedúca sestra

  Diplomovaná sestra, špecialistka, od roku 2015 pôsobí ako vedúca sestra na geriatrickom oddelení.

  Viac...
 • MUDr. Tamás Nógell
  lekár

  Pracuje ako lekár geriatrického oddelenia od roku 2014. Vyštudoval  na Lekárskej fakulte UK v Bratislave.

  Viac...

Poďakovania

 • Som tu spokojná. Som tu už tretí raz a vždy je tu dobrá starostlivosť. Milé sestričky aj pani primárka. Pomáhajú nám so všetkým. Je tu aj chutné jedlo, dostatočné dávky a hlavne je to teplé. Na každej izbe máme sociálne zariadenie. Chodia sem aj študenti, sú to dobrovoľníci, ktorí sem chodia k pacientom vyplniť dlhý čas v nemocnici.
  Šarlota Orbanová, Dunajská Streda

 • Na tomto oddelení som už druhýkrát s gastro problémom. Všetko je to tu v poriadku. Keď sa pýtam sestričiek, vždy pomôžu a sú ozaj ochotné. Je to výborné, že sa to tu vynovilo. Pred tým tu boli spoločné WC pre všetkých a teraz je to na úrovni. Je to teraz všetko oveľa lepšie. Veľa sa zmenilo – nové dvere, okná, pomaličky to ide k lepšiemu.
  Mária Kósaová, Holice, Dunajská Streda

 • Cítil som sa slabý, neposlúchali ma nohy, tak ma sem dali na posilnenie. So všetkým som spokojný, je tu čistota hlavne. Včera tu boli dobrovoľníci, prechádzali sme sa, porozprávali sme sa spolu. Dobré je to tu všetko, odporúčal by som.
  Istvan Kucsera, Kráľovičove Kvačany

Praktické rady

Kontakty

Nemocnica Svet zdravia Dunajská Streda
Veľkoblahovská č. 23, 929 01  Dunajská Streda
Oddelenie geriatrie sa nachádza na  4. poschodí monobloku F.

+421 (0) 31 5571 280

Primár:                          +421 31 5571 279
Vedúca sestra:             +421 31 5571 278
Vyšetrovňa:                   +421 31 5571 280
Lekári:                            +421 31 5571 322
Návštevné hodiny
Pondelok           15:00 – 17:00
Utorok                15:00 – 17:00
Streda                15:00 – 17:00
Štvrtok               15:00 – 17:00
Piatok                 15:00 – 17:00
Sobota                14:30 – 16:30
Nedeľa                14:30 – 16:30