Služby

 • Objednávanie pacientov

  Na ambulanciu prichádzajú pacienti od praktických lekárov, od špecialistov, na základe odporúčania lekárov prvého kontaktu a slobodného výberu pacienta.

  PACIENTI MÔŽU BYŤ OBJEDNÁVANÍ:

  • od pondelka do piatku priamo v ambulancii
  • na tel.č. +421 (0) 5777 06 259

   
  DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE:

  Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka.

 • Liečebné možnosti/výkony

  Na gastroenterologickej ambulancii zabezpečujeme diagnostickú, liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s ochoreniami gastrointestinálneho traktu, ako sú ochorenia žalúdka, tenkého a hrubého čreva, pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu.

  VYKONÁVAME ŠTANDARDNÉ VYŠETRENIA AKO SÚ:

  • EGD- ezofagogastroduodenoskopia
  • kolonoskopia (aj s možnosťou výkonu v celkovej anestézii)
  • polypektomia – v prípade verifikácie polypov

   
  V akútnych prípadoch, akým je krvácanie v tráviacom trakte, realizujeme

  • endoskopickú hemostázu (opich adrenalinom, hemoklipy)

   
  Pri ochoreniach pečene vykonávame

  • necielenú biopsiu pečene (pod USG kontrolou), aj cielenú biopsiu z nádorového ložiska

   
  Pri verifikácii varixov pažeráka v rámci portálnej hypertenzie

  • EBL- endoskopickú ligáciu varixov, aj v akútnych prípadoch pri krvácaní z varixov

   
  Na zabezpečenie príjmu potravy, pri jej poruche, zavádzame

  • PEG – perkutánnu endoskopickú gastrostomiu