Služby

Našim pacientom ponúkame tieto rehabilitačné služby:

 • Liečebná telesná výchova

  Individuálna a skupinová s využitím:

  • základných metodík (mäkké, mobilizačné techniky, postizometrická relaxácia, antigravitačná relaxácia…),
  • špeciálnych metodík (analytické cvičenie podľa svalového testu, dychová a cievna gymnastika, cievny tréning, proprioceptívna neuromuskulárna  facilitácia, senzomotorická stimulácia, metodika Bobathovej,  Kabátove techniky, Kaltenbornova metodika, cvičenie podľa Freemana, prvky SM systému a pod.,
  • cielených techník s využitím terapeutických rehabilitačných pomôcok (balančné cvičenia  na nestabilnej plošine, cvičenie s overballmi, fit loptami, tera bandmi a pod.).
 • Výchovná rehabilitácia
  • edukácia životosprávy pacienta
  • zásady školy chrbta
  • edukácia používania zdravotných pomôcok
  • edukácia pacientov s chybným  držaním tela a so skoliózou
 • Fyzikálna terapia

  Na úseku fyzikálnej terapie na základe prístrojového vybavenia sa poskytuje v rámci:

  • elektroterapia – aplikácia elektroterapie nízkofrekvenčnými a strednofrekvečnými prúdmi; elektrostimulácia, elektrodiagnostika
  • liečba ultrazvukom – ultrasonografiu
  • prístrojová trakcia
  • mechanoterapia –  prístrojová kompresívna terapia, masáž (klasická a reflexná), manuálna a prístrojová lymfodrenáž
  • magnetoterapia a TENS
  • laseroterapia – terapia polarizovaným žiarením
  • v oblasti fototerapie aplikujeme liečbu biolampou a soluxom
  • parafínové zábaly

  Hydroterapia je zastúpená čiastkovým vírivým kúpeľom, vírivým kúpeľom horných končatín, dolných končatín a galvanoterapiou.

 • Aplikácia plynových injekcií
 • Ambulantná starostlivosť

  Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie poskytuje rehabilitačné procedúry pre pacientov, pri ktorých nie je nutná hospitalizácia. Objednávanie pacientov sa vykonáva cez recepciu Vranovskej nemocnice. Pacienti sa môžu objednať aj telefonicky na t.č. 0574865434.

  Denný stacionár FBRL poskytuje komplexnú fyziatricko- rehabilitačnú a farmakologickú liečbu, je umiestnený v ambulantnej časti pracoviska na 3. poschodí polikliniky. Príjem pacientov prebieha cestou ambulancie na odporučenie lekára – fyziatra.

  Ambulancie sa nachádzajú na 3. poschodí  pavilónu A poliklinickej časti.

  Telefónny kontakt: 

  recepcia – objednávanie pacientov: 057 4865434
  ambulancia FBRL I: 057/48 65 438
  ambulancia FBRL II: 057/4865 184

 • Praktické informácie

  Na hospitalizáciu je potrebné si doniesť:

  • občiansky preukaz a kartičku poistenca
  • zdravotnú dokumentáciu
  • lieky, ktoré pacient chronicky užíva
  • osobné veci: pyžamo, župan, športové oblečenie, pevnú obuv, uterák, hygienické potreby
  • kompenzačné pomôcky, ktoré pacient používa v domácom prostredí

  Pacienti hospitalizovaní na rehabilitačnom oddelení sú prijatí:

  • na základe odporučenia ambulantných špecialistov – ortopéd, neurológ, traumatológ, reumatológ, angiológ, onkológ, cestou FBLR ambulancie ako plánovaný príjem. Hospitalizáciu pacientov zdravotnej poisťovne Dôvera a VšZP schvaľuje poisťovňa, až po schválení hospitalizácie je pacient prijatý na oddelenie v kontexte kapacitných možností.
  • preložením na oddelenie z iných oddelení našej nemocnice
  • prekladom na oddelenie z iných zdravotníckych zariadení, a to po telefonickom dohovore s primárom oddelenia (najčastejšie pacienti po cievnych mozgových príhodách, ako pooperačné a poúrazové stavy)
  • ako samoplatcovia – podľa platného cenníka nemocnice