Služby

Oddelenie zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre pacientov s ochorením:

chrbtice,  degeneratívnymi ochoreniami najčastejšie váhonosných kĺbov s poruchami lokomócie,  neurologickým s postihnutím centrálneho a periférneho nervového systému (stavy po cievnych mozgových príhodách,  so sklerózou multiplex, Parkinsonovou chorobou, polyneuropatie a pod.), lymfedému rôznej  etiológie, po úrazoch pohybového aparátu, po operačných riešeniach zlomenín, po polytraumách, po implantácii kĺbových  náhrad, po operáciách chrbtice a iných neurochirurgických zákrokoch,  po amputáciách končatín. Plán príjmu pacientov realizuje primár oddelenia s cieľom efektívneho využitia lôžkového fondu a individuálneho posúdenia stavu pacienta v závislosti od diagnózy.

Využívané prostriedky

Rehabilitácia využíva nasledujúce prostriedky:

 • Liečebná telesná výchova

  Individuálna a skupinová s využitím:

  • základných metodík (mäkké, mobilizačné techniky, postizometrická relaxácia, antigravitačná relaxácia…),
  • špeciálnych metodík (analytické cvičenie podľa svalového testu, dychová a cievna gymnastika, cievny tréning, proprioceptívna neuromuskulárna  facilitácia, senzomotorická stimulácia, metodika Bobathovej,  Kabátove techniky, Kaltenbornova metodika, cvičenie podľa Freemana, prvky SM systému a pod.,
  • cielených techník s využitím terapeutických rehabilitačných pomôcok (balančné cvičenia  na nestabilnej plošine, cvičenie s overballmi, fit loptami, tera bandmi a pod.).
 • Výchovná rehabilitácia
  • Edukácia životosprávy pacienta,
  • zásady školy chrbta,
  • edukácia používania zdravotných pomôcok,
  • edukácia pacientov s chybným  držaním tela a so skoliózou.
 • Fyzikálna terapia
  • Elektroterapia  kontaktná  s využitím nízkofrekvenčných a strednofrekvenčných prúdov,  bezkontaktná vysokofrekvenčná, krátkovlnná diatermia a magnetoterapia, vykokonávame elektrogymnastiku a elektrostimuláciu oslabených a paretických svalov,
  • fototerapia polarizovaným žiarením – laseroterapia,
  • lokálna termoterapia pozitívna a negatívna,
  • mechanoterapia – prístrojová trakcia, ultrasonoterapia,  prístrojová kompresívná terapia, masáže (klasickú a reflexnú), manuálna a prístrojová lymfodrenáž,
  • vodoliečebné procedúry (v ambulantnom sektore na 0. poschodí bloku A) – vírivý kúpeľ na horné  končatiny, celotelový vírivý kúpeľ, perličkový kúpeľ, podvodná masáž.
 • Aplikácia injekcií

  Aplikácia plynových injekcií a GUNA MD kolagénových injekcií.

Praktické informácie

 • Na hospitalizáciu je potrebné si doniesť:
  • občiansky preukaz a kartičku poistenca
  • zdravotnú dokumentáciu
  • lieky, ktoré pacient chronicky užíva
  • osobné veci: pyžamo, župan, športové oblečenie, pevnú obuv, uterák, hygienické potreby
  • kompenzačné pomôcky, ktoré pacient používa v domácom prostredí
 • Pacienti hospitalizovaní na rehabilitačnom oddelení sú prijatí:
  • na základe odporučenia ambulantných špecialistov – ortopéd, neurológ, traumatológ, reumatológ, angiológ, onkológ, cestou FBLR ambulancie ako plánovaný príjem. Hospitalizáciu pacientov zdravotnej poisťovne Dôvera a VšZP schvaľuje poisťovňa, až po schválení hospitalizácie je pacient prijatý na oddelenie v kontexte kapacitných možností.
  • preložením na oddelenie z iných oddelení našej nemocnice
  • prekladom na oddelenie z iných zdravotníckych zariadení, a to po telefonickom dohovore s primárom oddelenia (najčastejšie pacienti po cievnych mozgových príhodách, ako pooperačné a poúrazové stavy)
  • ako samoplatcovia – podľa platného cenníka nemocnice