Časté otázky

V prípade, že ste medzi častými otázkami nenašli, čo ste hľadali alebo máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať.

 • Ako si rezervovať termíny vyšetrení online?

  Pozrite si, ako si môžete rezervovať termíny vyšetrení online.

  >

 • Zariadenia siete ProCare poskytujúce systém osobnej starostlivosti

  SI Medical, s.r.o. (ProCare Medissimo)

  PRO SANUS, a.s. (ProCare Central, ProCare Bory)

  Euromedix, a.s. (ProCare Betliarska)

  Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a.s. (ProCare Vlčie Hrdlo)

  Novapharm, s.r.o. (ProCare Trnavské Mýto, ProCare Zvolen)

  Medicínske centrum Nitra, spol. s.r.o. (ProCare Nitra)

  Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. (ProCare Sereď)

  Poliklinika ProCare Žiar, s.r.o. (ProCare Žiar nad Hronom)

  Poliklinika ProCare Košice, s.r.o. (ProCare KVP Košice)

 • Zdravotnícke zariadenia poskytujúce zdravotnú starostlivosť patriace do siete ProCare

  SI Medical, s.r.o. (ProCare Medissimo)

  PRO SANUS, a.s. (ProCare Central, ProCare Bory)

  Euromedix, a.s. (ProCare Betliarska)

  Priemyselné zdravotnícke centrum ProCare, a.s. (ProCare Vlčie Hrdlo)

  Novapharm, s.r.o. (ProCare Trnavské Mýto, ProCare Zvolen)

  Medicínske centrum Nitra, spol. s.r.o. (ProCare Nitra)

  Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. (ProCare Sereď)

  Poliklinika ProCare Žiar, s.r.o. (ProCare Žiar nad Hronom)

  Wesper, a.s. (ProCare Prešov)

  Poliklinika ProCare Košice, s.r.o. (ProCare KVP Košice)

 • Ako funguje služba ProCare TeleCare?

  Služba ProCare TeleCare je prístupná denne od 7:00 do 23:00, sedem dní v týždni. Klienti ProCare tak môžu telefonicky s odborným zdravotníckym pracovníkom na telefóne konzultovať svoje ťažkosti a poradiť sa v mnohých oblastiach. Účelom tejto služby je zjednodušenie prístupu a zvýšenie rozsahu dostupných informácií týkajúcich sa riešenia situácií súvisiacich so zhoršením zdravotného stavu do návštevy lekára. A to prostredníctvom poskytovania konzultácií, informácií, rád a odporúčaní.
  V rámci tejto služby sú klientom poskytované aj konzultácie o správnom dávkovaní liekov a ich nežiadúcich účinkoch, o interpretácií laboratórnych výsledkov a odborných nálezoch, o diéte, či o správnom liečebnom režime po operačnom zákroku.

 • Čo robiť pri problémoch mimo ordinačných hodín?

  Ak sa Vám náhle zhorší zdravotný stav alebo ste vo vážnom ohrození zdravia, volajte rýchlu zdravotnú pomoc na čísle 112. Pre zdravotnú starostlivosť mimo ordinačných hodín polikliník ProCare vyhľadajte najbližšiu pohotovosť teda Lekársku službu prvej pomoci.

 • Čo robiť, keď prídete k nám?

  Prosíme nezabudnite si vždy priniesť kartu poistenca. Pri príchode do polikliniky ProCare sa zaregistrujte na recepcii. Ak vlastníte našu Kartu klienta, môžete použiť registračný kiosk. Na recepcii sa vopred informujte o výške možného poplatku, ktorý závisí napríklad od typu vyšetrenia či liečebnej procedúry. Poplatky uhrádzate vždy na recepcii.

 • Prečo je registrácia pomocou klientskej karty a kiosku pred vyšetrením dôležitá?

  Na základe registrácie v kiosku informujeme ambulanciu o Vašej prítomnosti. V prípade, že ste ešte neobdržali kartu klienta, obráťte sa na klientske centrum polikliniky.

 • Ako môžem urýchliť svoju registráciu?

  V rámci urýchlenia registrácie Vášho príchodu do budovy môžete využiť kartu klienta a kiosky, ktoré sú klientom k dispozícii pri vchode a recepciách každého ProCare zariadenia, poskytujúceho celoročnú osobnú starostlivosť.

 • Kedy mám prísť do budovy pred samotným vyšetrením a kde sa musím registrovať?

  Klientom odporúčame dostaviť sa do budovy aspoň 10 minút pred plánovaným vyšetrením, kde je po príchode potrebná jeho registrácia, a to cez kiosk alebo recepciu.

 • Ako mám postupovať, keď nie som spokojný s dostupnosťou termínov a chcel by som upozorniť na nedostatky?

  Vaše podnety radi prijmeme písomnou formou prostredníctvom formulára, prípadne zaslaním na sídlo spoločnosti ProCare – Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, kde sa im bude venovať a riešiť kompetentná osoba.

 • Ako mám postupovať, keď mi infolinka nevie ponúknuť mnou požadovaný termín k lekárovi?

  Pre našich klientov sa snažíme vždy rezervovať prvý dostupný termín, prípadne požadovaný termín klienta. Termíny dokážeme poskytnúť výhradne podľa kapacitných možností ProCare.

 • Je telefonát na vašu infolinku ProCare spoplatnený ako hovor na audiotextové číslo?

  Každý hovor na infolinku ProCare 0907 888 999 je spoplatnený bežnou tarifou podľa cenníka operátora pre volania do siete Orange.

 • Ako si môžem rezervovať termín vyšetrenia?

  Termín vyšetrenia si môžete rezervovať prostredníctvom privátneho call centra na telefónnom čísle 0907 888 999, osobne na klientskom centre polikliniky alebo online v Klientskej zóne.

 • Foniatrická ambulancia

  Ambulancia je zameraná na modernú diagnostiku a liečbu porúch hlasu, sluchu a reči u detí a dospelých.

  V súčinnosti s otorinolaryngologickou ambulanciou tvorí celok s komplexným záberom zameraným na celé spektrum chorôb v oblasti hlavy a krku.

 • Rádiologické pracovisko

  Ponúkame celotelové ultrazvukové vyšetrenie, začínajúc od povrchových štruktúr tela ako sú uzliny, štítna žľaza, koža, prsník, až po vyšetrenia brušných orgánov a ciev končatín a ciev zásobujúcich mozog. Poskytujeme kompletné rádiografické vyšetrenia a mamografiu na moderných rdg prístrojoch, s nízkymi dávkami žiarenia. Lekár má v prípade potreby možnosť priamo na našom pracovisku odobrať pacientke vzorku podozrivého tkaniva pre účely diagnostiky. Objednávanie na vyšetrenie je rýchle, bez dlhých čakacích lehôt.

 • Stomatologická ambulancia

  Poskytuje komplexné stomatologické služby od preventívnych prehliadok, vyšetrení, ošetrení až po bežné zákroky s implantologickou starostlivosťou. Moderné technické vybavenie vrátane intraorálnej kamery zabezpečí vysoký štandard ošetrenia vášho chrupu.

 • Ambulancia interného lekárstva

  Ambulancia sa zameriava na včasnú diagnostiku a liečbu ochorení vnútorných orgánov. Veľký dôraz kladieme na včasnú prevenciu. V internej ambulancii sa vykonávajú interné predoperačné vyšetrenie pre operačné výkony rôznych odborov chirurgie. Lekár má k dispozícii RTG, ultrazvuk, kľudové aj záťažové EKG vyšetrenie a konzíliá ostatných špecialistov polikliniky ProCare.

 • Ambulancia pracovného lekárstva

  Vykonáva lekárske preventívne prehliadky zamestnancom vo vzťahu k ich výkonu práce podľa v súčasnosti platných legislatívnych predpisov. Pokrýva všetky kategórie rizika práce, posudzuje všetky faktory práce a pracovného prostredia (riziko hluku, vibrácií, chemické, fyzikálne, kancerogénne a mutagénne faktory), ako aj prác súvisiacich s pracovným zaradením (nočné práce, práce so zobrazovacími jednotkami, práce vo výškach, vodiči z povolania). Podľa požiadaviek klientov vykonávame aj nadštandardné preventívne prehliadky zamerané na najčastejšie civilizačné ochorenia. Pri diagnostike spolupracujeme so všetkými našimi špecialistami.

 • Plastická chirurgia

  Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom s kožnými ochoreniami (materské znamienka, kožné tumory), konzultačné vyšetrenia pacientov, ktorí majú záujem o esteticko-plastické operácie. Odstraňujeme následky starnutia chirurgickou metódou a vykonávame zákroky plastickej chirurgie podľa požiadavky pacienta. Ošetrujeme pacientov s akútnymi úrazmi.

 • Fyzioterapeutická ambulancia

  V rámci rehabilitácie poskytujeme špeciálnu rehabilitáciu pri vertebrogénnych a iných ochoreniach, po úrazoch ramien, kolien a pod. s možnosťou využitia elektroterapie, ktorá zahŕňa TENZ, diadynamické a interferenčné prúdy, ultrazvuku a magnetoterapie. Súčasťou ponuky sú i klasické, športové, reflexné masáže, lymfodrenáž manuálna a prístrojová, reflexná masáž chodidiel. Špeciálna rehabilitácia zahŕňa mobilizačné, mäkké techniky, kineziologické vyšetrenie, PIR, posilňovanie hlbokého stabilizačného systému a ostatné cviky.

 • Detská ortopédia

  Je zameraná na diagnostiku a liečbu ochorení, deformít a úrazov pohybového aparátu. Zabezpečuje liečbu, vrátane infúznej liečby a obstrekov. V prípade potreby navrhneme rehabilitačnú liečbu.

 • Ortopedická ambulancia

  Je zameraná na diagnostiku a liečbu ochorení, deformít a úrazov pohybového aparátu. Zabezpečuje liečbu, vrátane infúznej liečby a obstrekov. V prípade potreby navrhneme rehabilitačnú liečbu.

 • Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti

  Poskytuje úľavu pacientom trpiacim chronickými bolesťami rôznej etiológie. Najčastejšie ide o chronickú bolesť chrbta a dolných končatín spôsobenú tlakom vysunutej platničky v driekovej oblasti chrbtice na miechové korene. Lieči aj bolesti pri zhubných ochoreniach, bolesti hlavy migrenózneho charakteru, bolesti pri pásovom opare. V liečbe sú využívané špeciálne anesteziologické techniky a infúzna liečba.

 • Ušno-nosno-krčná ambulancia (Otorinolaryngológia)

  Vykonáva diagnostiku porúch sluchu, diagnostiku a liečbu ochorení hrtana, hltana, vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha, nosa, prínosových dutín. Pre podrobné vyšetrenie je k dispozícii ušný mikroskop, rhinoendoskop pre vyšetrenie zadných častí nosa, audiokomora na vyšetrenie sluchu dospelých i detí. Vykonávame aj ambulantné chirurgické výkony, ako je prerušenie uzdičky jazyka u detí.

 • Gynekologické ambulancie

  Ponúkajú komplexnú gynekologickú starostlivosť pre všetky vekové kategórie žien. Okrem primárnej ambulantnej starostlivosti zabezpečujú kompletné preventívne vyšetrenia a odbornú starostlivosť o fyziologické a rizikové tehotenstvo, ako aj vyšetrenia zamerané na antikoncepciu, endokrinológiu a klimaktérium, prevenciu nádorových ochorení. Ambulancie sú vybavené videokolposkopom, najmodernejším sonografickým prístrojom umožňujúcim 3D live zobrazenie pohybov plodu. Na ambulanciách poskytujú zdravotnú starostlivosť lekár i lekárka.

 • Urologická ambulancia

  Ambulancia ponúka komplexnú starostlivosť pri ťažkostiach spojených s ochorením orgánov močovo-pohlavného systému u dospelých aj detí. Je vybavená modernou technikou ako usg prístroj, flexibilný cystoskop, zariadenie na odber biologického materiálu vrátane biopsie, urodynamický prístroj slúžiaci na objektivizáciu príčiny porúch močenia. Urológ má možnosť realizovať drobné chirurgické zákroky v zákrokovej miestnosti. Pacienti môžu zároveň využiť dennú infúznu liečbu (spazmolytiká, antibiotiká, liečba bolesti).

 • Očné ambulancie

  Sú zamerané na diagnostiku a terapiu širokého spektra ochorení oka v dospelom a detskom veku. Sú vybavené najmodernejšou technikou, ktorá umožňuje komplexné vyšetrenie očí. Disponujú bezkontaktným tonometrom na vyšetrenie očného tlaku, autorefraktokeratometrom na vyšetrenie dioptrického systému očí, štrbinovou lampou na vyšetrenie optických médií očí, počítačovým perimetrom slúžiacim na vyšetrenie zorného poľa a fundus kamerou, umožňujúcou vykonať vyšetrenie očného pozadia bez rozšírenia zreníc, s digitálnym záznamom obrazu na USB kľúči, či CD nosiči. Pacient po komplexnom očnom vyšetrení môže hneď šoférovať, či pracovať s počítačom.

 • Ambulancia kožného lekára

  Ambulancia je zameraná na riešenie širokého spektra kožných ochorení (akné, ekzémy, choroby vlasov, nechtov, ochlpenia), na prevenciu kožných nádorových ochorení, liečbu sexuálne prenosných infekcií. Technické vybavenie ambulancie umožňuje lekárovi dermatoskopické vyšetrenie pigmentácií kože dermatoskopom, kryoterapiu (liečba tekutým dusíkom) a kauterizáciu (liečba elektrickou ihlou) nezhubných nádorov kože, ako aj ich chirurgické odstránenie. Špecialista dermatológ poskytuje dermatokozmetické poradenstvo a výkony lekárskej dermatokozmetiky, ako sú čistenie pleti, peeling, aplikácia výplňových materiálov do kože a botoxu do svalov.

 • Endokrinologická ambulancia

  Štítnu žľazu, prištítne telieska, hypofýzu, nadobličky a pohlavné žľazy môžu postihnúť viaceré ochorenia, medzi nimi nedostatočné alebo naopak nadmerné fungovanie. Naši experti na žľazy s vnútorným vylučovaním tieto problémy dôsledne diagnostikujú a liečia modernými metódami.

 • Diabetologická ambulancia

  Vykonáva vyšetrenia zamerané na diagnostiku doposiaľ nerozpoznaného diabetu. Diagnostikuje, klasifikuje a lieči všetky typy diabetu. Vykonáva poradenstvo pri režimovej liečbe, diabetickej diéte, liečbe inzulínom i per orálnymi antidiabetikami. Venuje sa diagnostike a liečbe neskorých diabetických komplikácií.

 • Chirurgická ambulancia

  Ambulancia poskytuje chirurgické vyšetrenie pacientov s akútnymi a chronickými chirurgickými ochoreniami, úrazového i neúrazového pôvodu. Vykonáva ambulantné chirurgické výkony, odstraňovanie kožných znamienok, nádorov. Diagnostiku spresňuje ultrazvukové vyšetrenie brucha a konečníka. Súčasťou ambulancie je poradňa pre stomikov.

 • Gastroenterologická ambulancia

  Je zameraná na diagnostiku a liečbu chorôb tráviacej sústavy. Využíva modernú endoskopickú techniku umožňujúcu vyšetrenie pažeráka, žalúdka, dvanástnika, ako aj vyšetrenie konečníka a hrubého čreva. Použitie elektrochirurgickej jednotky umožňuje aj vykonanie terapeutických výkonov. Moderný ultrasonografický prístroj slúži na diagnostiku chorôb parenchýmových orgánov dutiny brušnej, akými sú pečeň, slezina, pankreas. V prípade potreby máme možnosť vykonať endoskopické vyšetrenie aj v celkovej anestézii.

 • Neurologická ambulancia

  Zaoberá sa ochoreniami centrálneho a periférneho nervového systému. Využíva elektroencefalografické a elektromyografické vyšetrenia na objektivizáciu príčin neurologických ochorení. Vykonáva diferenciálnu diagnostiku migrenózych a epileptických stavov, ložiskových a difúznych, degeneratívnych poškodení mozgu. Zaoberá sa odhaľovaním príčin polyneuropatií, napr. pri cukrovke, lymskej borelióze, nedokrvení končatín. Pri diagnostike a liečbe úzko spolupracuje s rádiodiagnostickým oddelením, ambulanciou pre liečbu chronickej bolesti a fyziatricko-rehabilitačným oddelením.

 • Kardiologická ambulancia

  Je vybavená najmodernejšou technikou, ktorá umožňuje kardiológovi diagnostikovať široké spektrum srdcovocievnych ochorení. Kardiológ má k dispozícii najmodernejší sonografický prístroj, umožňujúci echokardiografické vyšetrenia s farebným mapovaním, bicyklový ergometer, spiroergometer a prístroje na 24-hodinové monitorovanie EKG a tlaku krvi.

 • Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

  Poskytuje svojim pacientom diagnostiku a liečbu alergických ochorení dýchacieho systému, nosa, očí, kože, tráviaceho traktu. Zaoberá sa poruchami imunity a chronicky sa opakujúcimi infekciami močovo -pohlavných orgánov, únavovým syndrómom. Diagnostikuje a lieči alergiu na potraviny, lieky, domáce zvieratá a hmyz.

 • Angiologická ambulancia

  Je zameraná na neinvazívnu diagnostiku periférnych cievnych ochorení arteriového a žilového systému. Využíva modernú diagnostickú techniku vrátane usg vyšetrenia ciev s farebným mapovaním, čo okrem iného umožňuje včasnú diagnostiku a liečbu arteriosklerotických zmien na cievnom riečisku. Zameriava sa aj na prevenciu a liečbu zápalov žíl a trombózy. V diagnostike spolupracujeme s diabetológom a neurológom.

 • Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

  Je ambulanciou prvého kontaktu a zároveň manažérom zdravotného stavu pacienta. V nej sú k dispozícii v rámci zdravotnej dokumentácie výsledky všetkých vyšetrení, ktoré lekár analyzuje, robí závery a navrhuje ďalšie postupy, napr.:

  • liečebnú starostlivosť všetkých akútnych a chronických ochorení,
  • v prípade potreby odošle pacienta na špecializované vyšetrenie,
  • preventívnu starostlivosť,
  • očkovanie a poradenstvo pred cestovaním do zahraničia

 • Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

  Je zameraná na komplexnú zdravotnú starostlivosť o deti do 18 rokov, na preventívne prehliadky podľa zákona od 3 rokov každé dva roky, na návštevy novorodencov, na poradenskú starostlivosť do 18. mesiaca, na povinné i nepovinné očkovania, ako aj na liečebnú starostlivosť vrátane diferenciálnej diagnostiky.

 • Ako si rezervovať termíny vyšetrení online?

  Pozrite si, ako si môžete rezervovať termíny vyšetrení online.

  >

 • Náplň lekárskeho vyšetrenia u jednotlivých špecialistov

  Interné vyšetrenie

  Zameriava sa na podrobný záchyt a vyhodnotenie dôležitých anamnestických údajov ako osobnej anamnézy, rodinných dispozícií, pracovných, návykových a iných rizikových faktorov. Zmeria štandardné antropometrické údaje (telesná výška, hmotnosť, obvod pása) a určí BMI. Fyzikálnym vyšetrením pohľadom, posluchom, poklopom a pohmatom, zmeraním krvného tlaku a tepovej frekvencie získa základné údaje o zdravotnej kondícii klienta. Súčasťou sú laboratórne, zobrazovacie a všetky ostatné špecializované vyšetrenia. Po absolvovaní ostatných vyšetrení lekár poskytne celkový diagnostický záver KP, vrátane informácie o zistených výsledkoch vyšetrení, podľa potreby aj odporučenia doplňujúcich vyšetrení a ďalšieho liečebného postupu.

  Gynekologické vyšetrenie

  V rámci vyšetrenia zisťuje dôkladnú gynekologicko – pôrodnícku anamnézu so zameraním na cielené otázky v zmysle rizikových faktorov zhubných ochorení ženských orgánov alebo porúch cyklu. Komplexné vyšetrenie pacientky pozostáva z vyšetrenia vonkajších rodidiel, pošvy a pošvovej časti krčka maternice pomocou gynekologických zrkadiel s odberom materiálu na onkocytologické vyšetrenie (vzorky sú zasielané do akreditovaného špecializovaného laboratória na vyhodnotenie). V prípade potreby je vyšetrenie doplnené o kolposkopiu (sledovanie zmien na vonkajšom povrchu krčka maternice s možnosťou priameho zobrazenia prípadného nálezu na obrazovke). Vyšetrenie pohmatom je spojené s ultrazvukovým (USG) vyšetrením pomocou pošvovej (vaginálnej) sondy, prípadne brušnou sondou. Gynekologické vyšetrenie prsníkov a príslušných lymfatických uzlín pohmatom doplňuje rádiológ USG vyšetrením prsníkov. Praktickou výhodou je absolvovanie kompletnej diagnostickej prehliadky na jednom mieste s vypracovaním záveru a odporučením ďalších vyšetrení v krátkom čase v jednej ambulancii.

  Urologické vyšetrenie

  Vyšetrenie močovo-pohlavných orgánov muža je zabezpečené cieleným získaním dôležitých anamnestických údajov, fyzikálnym vyšetrením vonkajšieho genitálu a palpačným vyšetrením prostaty cez konečník. Diagnostika je doplnená USG vyšetrením malej panvy sa zameraním na obličky, močový mechúr a prostatu, ako aj USG semenníkov a nad semenníkov. Súčasťou vyšetrenia je edukácia klienta, zhodnotenie rizikových faktorov a preventívne opatrenia predovšetkým s cieľom predchádzať malignitám urogenitálneho traktu.

  Kardiologické vyšetrenie

  Poskytuje obraz o srdcovocievnej kondícii organizmu, s dominantným zameraním na vyšetrenie srdcového svalu. Dôsledná anamnéza, rizikové faktory, životný štýl a stravovacie návyky sú podkladom pre edukáciu klienta. Z funkčných a zobrazovacích vyšetrení sa vykonáva EKG vyšetrenie srdca, echokardiografické vyšetrenie srdca (ECHO). Na základe rozhodnutia kardiológa môže byť doplnená o záťažovú ergometriu. Odporučenia a informácie o preventívnych opatreniach sú dôležitou súčasťou kardiologického vyšetrenia.

  Kožné vyšetrenie

  Popri anamnéze vyhodnotí aj celkový stav na koži a slizniciach tela a v prípade potreby sa zameriava na diagnostiku a posúdenie rizika rôznych porúch kontinuity kože, vrátane alergických prejavov a pigmentových zmien. Pre tento účel, predovšetkým pre diagnostické vylúčenie prekanceróz a nádorov kože, využíva dermatoskop. Záchyt prvých zmien na koži v kombinácií s posúdením vplyvu pracovného prostredia na kožu, preventívne vyšetrenie pigmentových zmien na tele a edukácia klientov v ochrane pred UV žiarením je základným výstupom tejto časti KP.

  Vertebrologické vyšetrenie (vyšetrenie realizované neurológom, alebo ortopédom alebo rehabilitačným lekárom)

  Anamnestické údaje klienta spojené s problémami chrbtice, bolesti v oblasti driekovej, hrudnej a krčnej chrbtice, informácie o prípadných úrazoch a pracovných návykoch sú dôležitými vstupnými údajmi pre posúdenie pohybovej kondície chrbtice. Súčasťou vyšetrenia je zhodnotenie rozsahu pohybu, deformít a deformácii chrbtice a jej funkčných porúch. Informácia o zmene rozsahu pohybov, o obmedzeniach a o možných následkoch je výstupom pre klienta, vrátane poučenia o potrebe a možnostiach prevencie a liečby, prognóze ochorenia a perspektívnych výhľadoch na vyliečenie.

  Ušné – nosné – krčné vyšetrenie (ORL)

  Na základe cielenej anamnézy a fyzikálnym vyšetrením poskytuje obraz o stave slizníc ústnej dutiny , hrdla, nosových ciest a uší. Pri chronických zmenách alebo alergických prejavoch odporučí lekár ďalší postup pre doplnenie diagnostiky a prípadnú potrebu liečebnej intervencie, pri poruche sluchu odporučí audiometrické event. (iné doplňujúce vyšetrenie).

  Ultrasonografické vyšetrenie (realizované lekárom rádiológom alebo lekárom špecialistom)

  V jednotlivých KP poskytuje ultrazvukové vyšetrenia – USG vyšetrenie brušných orgánov, USG vyšetrenie štítnej žľazy a USG vyšetrenie prsníkov u žien. Nálezy zo zrealizovaných vyšetrení sú súčasťou záverečnej lekárskej správy a prípadné patologické nálezy sú podkladom na odporúčanie na ďalšie diagnostické a liečebné postupy.

  Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie

  Toto vyšetrenie pomôže odhaliť vďaka svojej vysokej citlivosti aj mikroskopické krvácanie v stolici a tým upozorniť aj na začínajúce nádorové ochorenie hrubého čreva, ktoré je dobre liečiteľné, ak sa diagnostikuje v skorom štádiu.

  Vyšetrenie stolice na zvyšky

  Toto vyšetrenie má výpovednú hodnotu pri nedostatočnom trávení jednotlivých zložiek potravy – bielkovín, tukov, ktoré by sa v stolici nemali vyskytovať. Ak sú prítomné, znamená to, že je nedostatok tráviacich enzýmov a je potrebné poruchu následne ďalej diagnostikovať a na základe výsledkov začať liečiť úpravou životosprávy alebo pomocou medikamentov.

  Vyšetrenie stolice na Helicobacter pylori

  Helicobacter pylori je baktéria, ktorá sa usídľuje v žalúdku a dvanástorníku a spôsobuje chronické zápalové ochorenie týchto častí tráviaceho traktu. Môže spôsobovať nádorové ochorenie a preto bol Helicobacter pylori uznaný za prekancerózny faktor 1. triedy. Jeho záchyt v stolici je významne špecifický a včasné preliečenie a vyhubenie je významným preventívnym opatrením pred vznikom rakoviny žalúdka. Toto vyšetrenie je neinvazívne s vysokou výpovednou hodnotou.

  Logistika a časové intervaly KP

  Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v poliklinikách ProCare využívame moderné softvérové vybavenie, ktoré efektívne reguluje logistiku poskytovaných služieb klientovi. Cieľom je, aby čas vyhradený pre absolvovanie KP pre klienta bol skrátený na potrebné minimum. Tento komfort pre pacienta vieme v poliklinikách ProCare dosiahnuť tak, že jednotlivé akcie, obsahom ktorých je poskytnutie konkrétneho zdravotného výkonu alebo vyšetrenie u konkrétneho špecialistu, majú definované orientačné časové intervaly a na základe toho navrhnutú presnú postupnosť procesov, teda pohyb pacienta v poliklinike pri absolvovaní KP. Každý pacient pri príchode do polikliniky a registrácii na recepcii obdrží presný harmonogram procesu (itinerár) KP, ktorý je pre každého pacienta v danom dni jedinečný a pacient tak získa prehľad o priebehu svojej KP. Nutné je však zdôrazniť, že v prípade akútneho výpadku lekára si poliklinika vyhradzuje právo navrhnúť pacientovi náhradné riešenie (zmena lekára rovnakej odbornosti, v krajnom prípade zmenu termínu daného špecializovaného vyšetrenia) a taktiež upozorniť, že špecifikácie časových intervalov sú orientačné, keďže v zdravotníctve nie je možné vždy a spoľahlivo garantovať ich presné naplnenie, nakoľko je potrebné zohľadniť zákonitú individuálnosť a variabilitu v medicínskom prístupe ku každému jednotlivcovi, ktoré sa môžu premietnuť do dĺžky časových intervalov.

  Záver komplexných prehliadok

  Záverečná lekárska správa o výsledku KP je komplexným dokumentom, ktorý obsahuje všetky predpísané atribúty pre záver komplexného lekárskeho vyšetrenia. Jej súčasťou je záznam o anamnéze, subjektívnych ťažkostiach a objektívnych nálezoch fyzikálneho vyšetrenia, laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení a ich vyhodnotenia, o výsledkoch funkčných vyšetrení a všetkých lekárskych vyšetrení u jednotlivých špecialistov. Globálny diagnostický záver z KP, vrátane potrebných odporučení, je v prípade potreby sprevádzaný doplňujúcou informáciou pre klienta, v ktorej je pacientovi zrozumiteľným spôsobom vysvetlený prípadný pozitívny nález alebo podozrenie na poruchu zdravia, ako aj odporučenie ďalšieho postupu potrebného na potvrdenie podozrenia alebo vylúčenie možnej poruchy zdravia alebo ochorenia.

  Záverečná lekárska správa sa spravidla zasiela pacientovi poštou na ním uvedenú korešpondenčnú adresu, pokiaľ sa pacient nedohodne na prevádzke polikliniky inak.

 • Štandardné komplexné prehliadky

  MINI KP – obsahuje základné laboratórne vyšetrenia, EKG a USG vyšetrenie brušných orgánov. Súčasťou KP je aj vyšetrenie znamienok kožným lekárom a ušné – nosné – krčné vyšetrenie.

  MEDIUM On/Ona KP – identická s náplňou MINI, navyše obsahuje spirometrické vyšetrenie so zameraním na vitálnu kapacitu pľúc, u žien USG prsníka. Súčasťou prehliadky je aj morfologické a funkčné vyšetrenie štítnej žľazy, ktorá významnou mierou zasahuje do metabolickej aktivity organizmu, do jeho hormonálnej rovnováhy, ako aj do celkovej harmónie mnohých ďalších vnútorných procesov regulácie.

  MAXI On/Ona KP – pridáva k hore uvedeným vyšetreniam podrobné echokardiografické vyšetrenie srdca. Ženy v rámci KP absolvujú gynekologické vyšetrenie vrátane cytologických vyšetrení materiálu z krčka maternice. Súčasťou je aj vertebrologické vyšetrenie zamerané na pohybové ťažkosti, a očné vyšetrenie.

 • Špecializované komplexné prehliadky

  ONKO – užšie zameranie na onkologické ochorenia

  KP monitoruje viaceré orgánové systémy ľudského tela, je však cielene zameraná na odhaľovanie zhubných ochorení. Lekárske výkony ako EKG vyšetrenie srdca sú doplnené rôznymi vyšetreniami laboratórnej a zobrazovacej diagnostiky, ktoré cielene odhaľujú, prípadne bližšie špecifikujú typ malígnych buniek. V laboratórnej diagnostike prehliadka poskytuje bohaté portfólio špeciálnych vyšetrení, tzv. onkomarkerov, ktoré identifikujú najčastejšie sa vyskytujúce zhubné bunky tráviaceho systému (žalúdok, črevo, pankreas, žlčové cesty), močovo – pohlavných orgánov (u muža prostata, semenníky a nadsemenníky; u žien maternica, vaječníky, prsné žľazy) a pľúc. Fyzikálne vyšetrenie je doplnené o sonografiu orgánov brušnej dutiny, ženy absolvujú gynekologické a muži urologické vyšetrenie. Súčasťou prehliadky je aj vyšetrenie kožných znamienok.

  KARDIO – užšie zameranie na srdcovo-cievne ochorenia, s akcentom na posúdenie zdravotnej kondície srdcovo-cievneho systému s cieľom predchádzať infarktu, mozgovej príhode a iným cievnym ochoreniam. Obsahuje laboratórne vyšetrenia, EKG vyšetrenie srdca, USG vyšetrenie brušných orgánov, spirometriu – vyšetrenie vitálnej kapacity pľúc, echokardiografické vyšetrenie ( ultrasonografické vyšetrenie štruktúr srdca a jeho činnosti) a podľa potreby aj ergometriu (monitorovanie EKG počas záťaže s opakovaným meraním krvného tlaku). Súčasťou KP je aj vyšetrenie u kardiológa (event. internistu).

 • Základné rozdelenie komplexných prehliadok

  Skladba komplexných prehliadok ponúkaných spoločnosťou ProCare vo svojom rozsahu prevyšuje rozsah preventívnej starostlivosti, hradenej z verejného zdravotného poistenia. Zásadný rozdiel je aj v ich komplexnosti s cieľom odhalenia včasných štádií závažných ochorení. Pri ich realizácii využívame najmodernejšie spôsoby diagnostiky a moderné technológie.

  Špecializované prehliadky sú zamerané na včasnú diagnostiku závažných civilizačných a nádorových ochorení. K týmto KP radíme ONKO On alebo Ona a KARDIO.

  Štandardné prehliadky sú proporcionálne zamerané na viaceré orgánové systémy súčasne, rozdiel medzi jednotlivými prehliadkami spočíva v rozsahu jednotlivých medicínskych špecializácií, ktoré sa angažujú v danej preventívnej prehliadke. K týmto KP sa radia prehliadky: MINI, MEDIUM a MAXI.

Nenašli ste odpoveď, ktorú ste hľadali?

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom služieb osobnej starostlivosti nás, prosíme, kontaktujte prostredníctvom privátneho call centra ProCare na telefónnom čísle 0907 888 999, osobne na klientskych centrách, e-mailom na adrese info@procare.sk alebo priamo cez klientsku zónu https://kz.procare.sk.

Podnety ohľadom zdravotnej starostlivosti posielajte e-mailom na adresu polikliniky@procare.sk. V prípade otázok týkajúcich sa platieb, nás kontaktujte e-mailom na adrese platby@procare.sk.