ŠTUDENTI MEDICÍNY, PRIDAJTE SA K NÁM!

Vytvárame tím dobrovoľníkov.

Aj vy sa môžete pripojiť k tímu našich lekárov, sestier a ostatným zdravotným pracovníkom v týchto náročných časoch.

Spolu to zvládneme!

Vytvárame tím dobrovoľníkov z radov študentov lekárskych fakúlt a študentov fakúlt ošetrovateľstva (a ďalších zdravotníckých odborností) z vyšších ročníkov v súvislosti s očakávanými zvýšenými nárokmi na personálne kapacity nemocníc kvôli šíriacej sa nákaze COVID-19.

Registrovať sa môžu študenti lekárskych fakúlt od 4. ročníka a študenti fakúlt ošetrovateľstva od 2. ročníka.

AKO MÔŽEŠ POMÔCŤ

 • asistencia pri odbere vzoriek a testovaní pacientov
 • pri zisťovaní pacientskej anamnézy formou dotazníka
 • pri manažovaní pacientov, ktorí prichádzajú do nemocnice
 • pri telefonickom usmerňovaní pacientov
 • pri triáži/triedení pacientov pred vstupom do nemocníc a polikliník
 • iná výpomoc (na základe dohody a Tvojho súhlasu a v súlade s legislatívnymi normami)

Poskytneme Ti všetky potrebné ochranné pracovné prostriedky dostatočnej kvality.

Zaškolí Ťa náš epidemiológ.

Konkrétna náplň práce a pracovná doba budú upresnené dodatočne a po vzájomnej dohode.

Ak si ochotný nám pomôcť ako dobrovoľník, registruj sa.

SIEŤ NAŠICH NEMOCNÍC, KDE MÔŽEŠ POMÔCŤ

bb

Banská Bytrica

Mammacentrum sv. Agáty

ba

Bratislava

Procare Trnavské Mýto / Železničná nemocnica Bratislava

ga

Galanta

Nemocnica Galanta

bs

Banská Štiavnica

Nemocnica Banská Štiavnica

ds

Dunajská Streda

Nemocnica Dunajská Streda

he

Humenné

Nemocnica Humenné

mi

Michalovce

Nemocnica Michalovce

pe

Partizánske

Nemocnica Partizánske

rs

Rimavská Sobota

Nemocnica Rimavská Sobota

rv

Rožňava

Nemocnica Rožňava

sn

Spišská Nová Ves

Nemocnica Spišská Nová Ves

sp

Stropkov

Nemocnica Stropkov

sk

Svidník

Nemocnica Svidník

to

Topoľčany

Nemocnica Topoľčany

tv

Trebišov

Nemocnica Trebišov

vt

Vranov nad Topľou

Nemocnica Vranov nad Topľou

zh

Žiar nad Hronom

Nemocnica Žiar nad Hronom

ke

Košice

Železničná nemocnica Košice

Registruj sa

Ak máš záujem, registruj sa, budeme Ťa kontaktovať.


 • Nemocnica, v ktorej by ste chceli pomôcť


 • Informácie o spracúvaní osobných údajov pre záujemcov o dobrovoľnícku činnosť ↗

DODRŽIAVANIE SPRÍSNENÉHO REŽIMU PRI VSTUPE DO NAŠICH PRACOVÍSK

 • ak chceš pomáhať ako dobrovoľník, musíš mať potvrdenie o zaočkovaní proti Hepatitíde, musíš byť zdravý, opatrný a zodpovedný voči sebe, aj ostatným
 • pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia každý dobrovoľník vyplní „Check-list COVID 19“ s informáciami (áno/nie) o prípadnom rizikovom kontakte alebo cestovateľskej anamnéze a príznakoch ochorenia
 • pred vstupom bude každému dobrovoľníkovi zmeraná teplota a zaznamenaná do „Check-listu COVID 19“
 • v prípade zvýšenej teploty nad 37 °C alebo v prípade pozitívnej odpovede (áno) na rizikový kontakt, cestovateľskú anamnézu alebo príznaky ochorenia bude dobrovoľník odmietnutý a odkázaný na svojho obvodného lekára
 • poskytneme Ti všetky potrebné ochranné pracovné prostriedky
 • zaškolí Ťa náš epidemiológ

ODPORÚČANIA, AKO CHRÁNIŤ SEBA AJ OSTATNÝCH

 • dôsledne dodržiavaj osobnú hygienu:
  • pravidelne si umývaj ruky mydlom alebo dezinfekčným gélom
  • pravidelne dezinfikuj ruky dezinfekčným prostriedkom
  • zakrývaj si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní
  • nekýchaj do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky
  • vreckovku ihneď vyhoď do uzavretej odpadovej nádoby
 • vyhýbaj sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu
 • dodržiavaj osobný odstup (najmenej jeden meter)
 • zbytočne nepodávaj ruky
Aktuálne informácie o koronavíruse